Stregerne trukket til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

01-03-2017

De fem kommuner i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland har afleveret den endelige afgrænsning til Miljø- og Fødevareministeriet. I slutspurten nåede antallet af private lodsejere i nationalparken op på 283, og parken består nu af 26.056 hektar skov, sø, eng og andre natur- og kulturhistoriske arealer.

Kongernes Nordsjælland, og de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør har nu afstemt den endelige afgrænsning med Miljø- og Fødevareministeriet. Frem til det sidste punktum har lodsejere i Nordsjælland kunne melde sig til, og det har betydet, at det private areal med tilsagn fra lodsejerne i nationalparken er blevet cirka 70 procent større i de sidste par måneder af 2016 og januar 2017.

”Det er rigtigt spændende at følge udviklingen i arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det er dejligt at se den store interesse, der er for projektet, herunder også at så mange ekstra lodsejere er kommet med. Personligt glæder jeg mig rigtig meget til vi om godt et års tid kan åbne nationalparken, som så mange mennesker virkelig har arbejdet hårdt for at få realiseret,” siger borgmester Dorte Meldgaard.

Hvad sker der nu? Nu går Miljøstyrelsen i gang med at udarbejde en bekendtgørelse, et debathæfte og en miljøvurdering, der sendes i offentlig høring hen over sommeren 2017. Den officielle åbning af nationalparken er i begyndelsen af 2018, når bekendtgørelsen endeligt vedtages.  Inden da nedsætter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nationalparkens bestyrelse, som skal igangsætte den egentlige udvikling af nationalparken.

I 2024 eller 2025 skal den kommende bestyrelse revidere nationalparkplanen, og i den forbindelse kan der lukkes op for at inddrage endnu flere lodsejere.

Tidsplan

 • Forår 2017: Miljøstyrelsen udarbejder et udkast til bekendtgørelse for nationalparken.

 • Forår og sommer 2017: Miljøvurdering og informations- og debathæfte udsendes til offentligheden sammen med udkast til bekendtgørelse.

 • Sommer og efterår 2017: Høring og borgermøder, behandling af høringssvar og politisk beslutning i Folketinget om oprettelse af nationalparken og bestyrelsens sammensætning.

 • Begyndelsen af 2018: Bekendtgørelsen vedtages og nationalparken er en realitet.

 • Forår / sommer 2018: Officiel åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Fakta

 • Med 26.056 hektar (260,56 km2) bliver Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

 • Opgørelse over samlet antal lodsejere i nationalparken og arealer:

 

 

Antal lodsejere

 

Antal ha

 

Forslag fra 2014

 

200

 

1.519

 

Februar 2017

 

283

 

2.607

 

Forøgelse

 

+ 42 %

 

 72 %

 

 • Udover de 283 lodsejere, der nu er med i parken, har kommunerne måtte afvise andre lodsejere, da deres jord ligger som isolerede ”øer”, der er adskilt fra nationalparkens område af andre lodsejeres jorder. De kan søge igen om 7-8 år.

 • Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur- landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

 • 77 procent af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder (særligt beskyttede naturområder på europæisk niveau).

 

 • Nationalparken vil gå på tværs af de nordsjællandske jorder og fem kommuner og rumme store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave. Derudover vil nationalparken bestå af små bysamfund, slotte (Kronborg Slot, Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot), sommerhusområder, samt kommunale og private naturområder.

 

 • Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – f.eks. det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

 • Mange naturtyper er repræsenteret: Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer. Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

Læs mere på www.kongernes-nordsjælland.dk og følg med på facebook

Siden blev senest opdateret d. 01-03-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her