Nyt tilbud til borgere med hjerneskade

29-06-2017

Hillerød Kommune har etableret et nyt tilbud til hjerneskaderamte borgere, som efter udskrivning fra hospitalet skal have genoptræning af hjernen på specialiseret niveau.

Sundhedscentret og Kommunikationscentret i Hillerød Kommune er begyndt at tilbyde en specialiseret neurorehabilitering til mennesker, der har alvorlige og komplekse følger efter en hjerneskade.

De første tre borgere er godt i gang med genoptræning med den nye metode.

Intensiv, tværfaglig og koordineret indsats

Rehabiliteringsforløbet er intensivt og foregår over en periode på 10 uger. Borgeren bliver mødt af et tværfagligt team af specialister som neuropsykolog, logopæd, synskonsulent, specialoptiker og fysio- og ergoterapeut. Rehabiliteringen foregår i Hillerød på henholdsvis Kommunikationscentret og Træningssektionen på Sundhedscentret. Borgeren kan også modtage rehabilitering i eget hjem, og rehabiliteringsafdelingen kan tilbyde døgnpladser, hvor det sygeplejefaglige personale er en fast del af det tværfaglige team.

Christina Bjerre, souschef på Kommunikationscentret, fortæller om det tværfaglige samarbejde:

”Vi arbejder tæt sammen tværfagligt i borgerens forløb, og koordinerer vores indsats med de øvrige kommunale tilbud, som borgeren modtager, eksempelvis hjemmepleje og eventuel støtte-kontaktperson. Borgeren og dennes pårørende har gennem hele forløbet en fast kontaktperson i teamet.”

Lokalt specialiseret tilbud

Christina Thorholm er formand for Sundheds- og Socialudvalget i Hillerød Kommune, og hun fortæller om baggrunden for den nye behandlingsmetode:

”At få en erhvervet hjerneskade betyder store forandringer i det liv, man har levet og det er vigtigt, at vi kan give de mennesker den specialiserede behandling, så de kan genvinde så mange at de ressourcer, de havde før. Vi har de fagpersoner, der skal til for at give borgerne et specialiseret genoptræningsforløb, hvilket jeg er meget glad for, for det betyder at vi kan give borgerne den intensive træning i eget hjem eller på Sundhedscenteret, hvilket ikke ret mange kommuner har mulighed for. De fleste borgere, der er ramt af en hjerneskade, oplever ofte, at de hurtigt bliver trætte. Og for eksempel det at have lang transport til genoptræning kan være udmattende, når man har en hjerneskade. Ved at have lokale behandlingsmuligheder, sikrer vi derfor, at borgerne er så friske som muligt, når de kommer til genoptræning, og på den måde kan få endnu mere udbytte af deres rehabiliteringsforløb. Samtidig giver det at have et kommunalt tilbud gode muligheder for at samarbejde med øvrige kommunale medarbejdere på tværs, hvilket vi rigtig gerne vil gøre så meget som muligt, fordi vi ved at det ofte giver smidigere og bedre arbejdsgange, når vi kender hinanden” siger Christina Thorholm.

Siden blev senest opdateret d. 29-06-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her