Bioblitz arrangement i Store Dyrehave og på Skansebakken for alle interesserede

11-05-2017

Bioblitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og interesserede besøgende - og du kan være med. Målet er at få registreret så mange forskellige træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm. som muligt.

Arrangementet løber fra d. 20. maj kl. 10 til d. 21. maj kl. 10, hvor Naturstyrelsen Nordsjælland i samarbejde med Hillerød Kommune og en lang række frivillige natureksperter vil lave et øjebliksbillede af naturen i Store Dyrehave og på Skansebakken. Indenfor 24 timer vil fem udvalgte lokaliteter i området blive gennemsøgt og hver plante, hver svamp og hvert dyr, der bliver fundet og kan bestemmes med sikkerhed bliver i løbet af døgnet registreret og inddateret i en naturdatabase.

Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til de forskellige lokaliteter og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Natureksperter vil kunne fortælle om naturen i områderne, og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret og inddateret.

Guidede ture om Flagermus, planter, natsværmere og fuglesang
Som hjælp er der en række guidede ture, hvor fagfolk kan fortælle, hvad vi ser og finder.

Tur rundt i Store Dyrehaves natur

20. maj kl. 10.00. Mødested: Overdrevsvej stor P-plads i Store Dyrehave

Kender du naturen i Store Dyrehave? Altså sådan rigtigt? Hvilke arter bor der i Malthe Mose? Og hvad er der sket i Malthe Enghave i de sidste to år? Hvordan går det mon med den biologiske mangfoldighed i skoven? Interesseret? Så kom, når vi indleder vores Bioblitz i Store Dyrehave og på Skansebakken lørdag d. 20. maj kl. 10.00 med en tur i den nordlige del af skoven. Medarbejdere fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen vil være guider på turen, som indledes af Skovrider Jens Bjerregaard Christensen.


Tur rundt i Skansebakkens natur

20. maj kl. 13.00. Mødested: P-plads overfor Skansekapellet, Skansevej 113-115

På denne tur kan du være heldig at se et rigt udvalg af insekter på Skansebakken. Området er en mosaik af åbent græsland, spredte buske og træer, vandhuller og småsøer, levende hegn, skov, enkeltstående træer og gamle tilgroede plantager. Området er meget bakket, og fra det højeste sted kan du se helt til Kullen i Sverige og Fredensborg Slot på den anden side af Esrum Sø.

På turen håber vi at kunne se og sammen bestemme forårets første sommerfugle og summende insekter. Du vil høre om sommerfuglenes liv, hvilke planter der er nødvendige for deres tilstedeværelse, plejen i området for dagsommerfuglene, og hvorfor de i Danmark er i tilbagegang.

Du vil også høre om kommunens naturpleje i området, og hvorfor det er så vigtigt at pleje varieret for at få et rigt dyre- og planteliv.    

Vi starter turen med en velkomst og information om bioblitzen og slutter turen af med kaffe og kage. 


Flagermustur

20. maj kl. 21.00 Mødested: Overdrevsvej stor P-plads i Store Dyrehave

De skriger så højt, at du ville få høreskade, hvis du ellers kunne høre dem. Men det kan du heldigvis ikke. Flagermusene bruger nemlig højfrekvente lyde, når de skal orientere sig og er på jagt. Men i aften kan vi faktisk høre dem, for Jeppe Dahl-Nielsen har taget en flagermusdetektor med, som kan omforme deres skrig til lyd, vi kan høre.

Har du lyst til at høre, hvordan en flagermus lyder og vide hvilke arter, der færdes omkring dit hoved, når du er ude om aftenen, så tag med på tur i Store Dyrehave lørdag d. 20. maj kl. 21.00 – 23.00. Du skal møde op på den store P-plads på Overdrevsvej lidt vest for lyskrydset ved Konges Vænge. Naturstyrelsen Nordsjælland har sammen med Hillerød Kommune slået sig sammen med en flagermusekspert for at finde ud af hvilke arter af flagermus, der bor i Store Dyrehave.


Lyslokning af natsværmere

20. maj kl. 23.30. Mødested: P-plads overfor Skansekapellet, Skansevej 113-115

Det lyder forførisk og det er det på en måde også. Når mørket falder på, fyldes natten med sværmere. Med bløde vinger og følehorn i mange afskygninger, danser de i natten på jagt efter sukkersødt og lys.  Og det er der ved det kunstige lys, vi tillader os at kigge nærmere på dem.

Denne aften har du en unik chance for at komme tættere på den natlige sværmerverden, der udspiller sig, mens fjernsynet går inde i stuen. En verden der er svær at sætte sig ind i på egen hånd. Så grib chancen og tag med og se på natsværmere med nogen der ved noget om det. Erik Steen Larsen har sat lys og vil fortælle om de ankomne natsværmere.


Morgenfugletur

21. maj kl. 06.00 Mødested: Overdrevsvej stor P-plads i Store Dyrehave

Kender du sangfuglene i Store Dyrehave?

På denne fugletur for de morgenfriske, får du mulighed for med en fugleguide at blive bedre til at kende sangfuglene fra hinanden. Hvordan kender man løvsanger og gransanger fra hinanden på sangen? Det er ret let, men hvordan skelner man munk fra havesanger på sangen? Det kan straks være sværere, men det kan du få hjælp til på denne tur. På turen forventer vi at se, og især høre mange af de almindelige skovfuglearter. Mange af vores mere almindelige sangfugle som skovsanger, rødstjert og nattergal er nu ankommet fra deres vinterophold i Middelhavsområdet og Afrika, men enkelte arter ankommer meget sent i maj, som kærsanger og gulbug. I Store Dyrehave yngler sortspætten, så med lidt held hører vi også den. 

Turen varer 2 timer, og du bliver guidet rundt i skoven med den erfarne feltornitolog Stig Englund. Du får mulighed for at blive klogere på fugle og kan stille spørgsmål om alt muligt om fugle.

 

Læs mere om BioBlitz her

Siden blev senest opdateret d. 11-05-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her