Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund

14-12-2016

Vandråd genopstår i 2017 med nye opgaver. Anmodning om deltagelse i vandrådet for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord eller 2.3 Øresund kan indsendes nu.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har haft udkast til ”Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” i høring i efteråret 2016. Vi forventer, at der skal oprettes et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt et for Øresund, og at der bliver en stram tidsplan for det arbejde, der skal udføres i 2017.

Kommunerne i oplandet vælger derfor allerede nu at annoncere om oprettelse af vandråd.

Hillerød Kommune har del i både Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt Hovedvandopland 2.3 Øresund. Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.3 Øresund, mens Lejre Kommune er sekretariat for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til vandrådet
Jf. § 25 stk. 2 i Lov om vandplanlægning kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd:

  1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser og
  3. lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Interesserede foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb kan sende en anmodning om oprettelse af et vandråd for hvert hovedvandopland og indstille forslag om et medlem og én suppleant til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer. Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i et vandråd med mere end 1 medlem.

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer til vandrådet?
Da bekendtgørelsen om vandråd m.m. endnu ikke er vedtaget, sættes der indtil videre ikke en frist for indstilling. Når bekendtgørelsen er vedtaget, vil annonceringen blive opdateret med en tidsfrist for indstilling af medlemmer.

Indstilling til vandråd i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord sendes til Lejre Kommune på e-mail cbm@lejre.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Schleiter, Lejre Kommune på e-mail: char@lejre.dk.

Indstilling til vandråd i Hovedvandopland 2.3 Øresund sendes til Gribskov Kommune på e-mail tms@gribskov.dk.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Gribskov Kommune på e-mail: basoe@gribskov.dk eller telefon 7249 6813.

Hvad bliver vandrådets opgave?
Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Hillerød Kommune på e-mail natur@hillerod.dk eller Janne Sommer Nielsen på telefon 7232 2227.

Siden blev senest opdateret d. 05-01-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her