Udbud af Markedspladsen i Hillerød Centrum

18-05-2016

Hillerød Kommune udbyder ”Markedspladsen” til hotel og mulighed for dagligvarebutik

”Markedspladsen” er centralt beliggende i Hillerød Centrum meget tæt ved Frederiksborg Slot. Grunden er på ca. 4.000 m2 og udbydes til salg til opførelse af et hotel, eventuelt i samspil med en dagligvarebutik i stueetagen på ca. 1.000 m2 og i begrænset omfang andre anvendelser som fx privat service, kontorer og boliger. Den samlede bebyggelse må have et etageareal på max 10.000 m2. En del af grunden skal anlægges til parkering og tværgående fodgængerflow.

Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og projekt uden priside. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes pr. mail til Birgitte Christensen, bc@hillerod.dk, så vi har det senest den torsdag den 1. september 2016, kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet her

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan, Ragnhild Nielsen tlf. 7232 2131 rlni@hillerod.dk eller Birgitte Christensen tlf. 7232 2136, bc@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 18-05-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her