Pimpinelle-køllesværmer på Baunebakken i Alsønderup

Naturen i Hillerød - status 2015

07-12-2015

Vidste du, at vi har en usædvanlig flot sommerfugl på 3 af Hillerød Kommunes små naturperler og at arten er ret sjælden i Danmark? Det er den lille farvestrålende pimpinelle-køllesværmer.

Rapporten Naturen i Hillerød Kommune 2015

Statusrapporten ”Naturen i Hillerød Kommune 2015”, beskriver kommunens naturområder, naturtyper og dyre- og plantearter med en omtale af den naturpleje og indsats vi yder for at hjælpe sjældne og rødlistede dyre- og plantearter som fx løgfrøen og sommerfuglen violetrandet ildfugl.

Rapporten beskriver også skove i Hillerød Kommune; Gribskov, Store Dyrehave, Nejede Vesterskov, Brødeskov og Strødamreservatet. Desuden omtales søer og vandløb, engsøerne Strødam Engsø og Alsønderup Engsø, Lille Lyngby Mose med de mange sjældne planter, Skansebakken, Stenholt Mølle med skarv-kolonien og biomanipulation i Frederiksborg Slotssø, m.v.

Man kan læse om mange af de lidt sjældnere og specielle arter, der findes i kommunen; Havørne, bævere, padder og krybdyr som løgfrø og markfirben, guldsmede som grøn mosaikguldsmed, jordkrebs og udvalgte spændende fuglearter i Gribskov, i engsøerne og i Arresø.

Rapporten fokuserer også på geologien og tildannelsen af det åbne land i kommunen. Kommunens små naturperler som ”Skovbakken” ved Skævinge nævnes med den tilhørende naturpleje og overdrevsflora.

De ferske vande, søer og åer zoomes der ret detaljeret ind på med en omtale af vandløbsprojekter for at bedre forholdene for ørreder og for at opnå forøget biodiversitet i vandløbene.

Endelig er der en omtale af fredninger, friluftsfaciliteter og friluftsliv i kommunen.

Rapporten er ledsaget af 50 flotte fotos af kommunens naturområder, fugle, dyr og planter etc.

Du kan læse mere om naturpleje og -projekter i Hillerød Kommune her

 

 
Siden blev senest opdateret d. 31-10-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her