Nyheder fra Hillerød Kommune

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har den 21. november 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for rækkehuse på Milnersvej 45. I dag ligger der en større erhvervsejendom på 14.703 m2 på grunden, som har været delvist uudnyttet i en længere periode.
Hillerød Kommune har d.d. afgjort at etableringen af én boring til monitering af grundvandsforurening på ejendommen Borupvej 49 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen kan påklages 4 uger fra d.d.
Midlertidig landzonetilladelse til afholdelse af Spildevandsteknisk Forenings årsmøde på ejendommen Solrødgårds Alle 1. Matr. nr.: 1 mg, Favrholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Byråd har den 30. januar 2019 endeligt vedtaget lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej samt Kommuneplantillæg nr. 6.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS