Nyheder fra Hillerød Kommune

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde om mulighed for boliger og dagligvarebutik i Ullerød. På baggrund af mødet vil økonomiudvalget tage stilling til, om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for området.
Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Nyt Hospital Nordsjælland, Hospitalsvej 1, 3400 Hillerød. Godkendelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning fremgår af godkendelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 7. august 2020.
Børn, Familie og Ungeudvalget har den 8. juni 2020 behandlet en sag om den fremtidige organisering af 10. klassetilbud i Hillerød Kommune. Efterfølgende har byrådet og besluttet at sende sagen i høring.
Hillerød Kommune har netop tilmeldt sig initiativet Giftfri Have. Det er Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der står bag Giftfri Have. Formålet er at undgå brugen af gift i private haver og på offentlige arealer.
Der er for mange biler på Torvet samt i Slotsgade og Helsingørsgade. Derfor har Hillerød ByForum og Hillerød Kommune opdateret gågaderegulativet.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her