Nyheder fra Hillerød Kommune

Landzonetilladelse til lovliggørelse af spa- og pool-område samt kælder på ejendommen Nordvej 10. Matr. Nr. 3b Alsønderup By, Alsønderup
I forbindelse med etablering af et nyt ejendomskompleks på Frederiksværksgade 150, 3400 Hillerød, er der ansøgt om at lovliggøre nedsivning af alt regnvand på egen grund. Hillerød Kommune godkender at alt regnvand fra tage, stier, interne veje og parkeringsarealer nedsiver i tørt bassin. Godkendelsen indeholder også nedsivning af regnvand fra et parkeringsareal med græsarmering, hvor der er plads til 60 biler. Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 91 inden for en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber d. 19. maj 2021.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til et enfamiliehus på 337 m2 heraf 104 m2 udnyttet tagetage og 79 m2 kælder. Derudover meddeles der tilla-delse til opførsel af et orangeri på 30 m2.

16-04-2021
I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland etableres Ny Favrholm station. Ved etablering af Ny Favrholm station udvides eksisterende banedæmning for at gøre plads til nye spor og perroner langs eksisterende spor. Fra Ny Favrholm Station udledes en mindre del af regnvandet direkte via dræn og grøfter til Pøle Å.
Hillerød kommune har givet tilladelse til opførelse af redskabsskur og drivhus ejendommen Fuglebjergvej 9. 14 b, Herlev By, Nr. Herlev

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her