Ullerødbyen

I Ullerødbyen lægges der særlig vægt på nærheden til natur og grønne værdier

Ullerødbyen er en ny bydel i Hillerød der fuldt udbygget skal rumme 1.500 nye boliger, et bycenter med bl.a. en dagligvarebutik og børneinstitutioner.

Hovedgrebet i struktureringen af bydelen er et stort fælles landskabsrum, der indrammes af boliger. Boligområderne strækker sig ud i det fælles landskab som tunger. Inde i boligområderne placeres boligerne i og omkring indre grønne byrum. Dette princip skal sikre at alle boliger ligger tæt på natur uanset placeringen i bystrukturen.

Den sydlige del af Ullerødbyen er stort set færdigudbygget, og nu er udbygningen af Ullerød Nord i gang. Den nordlige del af Ullerødbyen udformes efter samme princip som den sydlige del, hvor bebyggelserne koncentreres langs kanterne, og det fælles indre landskab formes med søer og vandløb til håndteringen af regnvandet. Mellem den nye stamvej og motorvejen skal lægges en støjvold af overskudsjord. I landskabet skal også store dele af cykelstinettet anlægges. Et område i bydelen vil blive udpeget til eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

I maj 2017 købte Lind og Risør delområde 1 - Triumfbuen, som nu sælges som 50 byggemodnede grunde til parcelhuse.

Lind og Risør sælger 50 byggemodnede grunde til parcelhuse 

Næste etape er delområde 8 og 9 - Cirkelbuen, som Hillerød Kommune udbyder samlet i løbet af foråret 2018.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS