Ullerødbyen

I Ullerødbyen lægges der særlig vægt på nærheden til natur og grønne værdier

Ullerødbyen er en ny bydel i Hillerød der fuldt udbygget skal rumme 1.500 nye boliger, et bycenter med bl.a. en dagligvarebutik og børneinstitutioner.

Hovedgrebet i struktureringen af bydelen er et stort fælles landskabsrum, der indrammes af boliger. Boligområderne strækker sig ud i det fælles landskab som tunger. Inde i boligområderne placeres boligerne i og omkring indre grønne byrum. Dette princip skal sikre, at alle boliger ligger tæt på natur uanset placeringen i bystrukturen.

Den sydlige del af Ullerødbyen er stort set færdigudbygget, og nu er udbygningen af Ullerød Nord i gang. Den nordlige del af Ullerødbyen udformes efter samme princip som den sydlige del, hvor bebyggelserne koncentreres langs kanterne, og det fælles indre landskab formes med søer og vandløb til håndteringen af regnvandet. Mellem den nye stamvej og motorvejen skal lægges en støjvold af overskudsjord. I landskabet skal også store dele af cykelstinettet anlægges. Et område i bydelen vil blive udpeget til eksperimenterende byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.


Byggemodning af Ullerød Nord

Der arbejdes i øjeblikket med byggemodning i Ullerød Nord.

Læs om byggemodning af Ullerød Nord her 

 

Salg af byggemodnede grunde 

Færdigbyggede rækkehuse og lejligheder samt byggemodnede parcelhusgrunde
I efteråret 2018 købte Ikano Bolig delområde 8 og 9 - Cirkelbuen, som vil blive solgt som færdige rækkehuse og lejligheder samt byggemodnede grunde til parcelhuse.

Ikano Bolig sælger kubiksmarteboliger i samarbejde med Ikea på Cirkelbuen

 

Byggegrunde og færdigbyggede rækkehuse på Amorbuen
I september 2020 har Lind og Risør købt Amorbuen i Ullerød Nord. I Amorbuen vil der både blive solgt byggegrunde og rækkehuse i 1 og 2 plan.

Læs mere om projekterne på Amorbuen på Lind og Risørs hjemmeside

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her