Slotssøkarréen

Slotssøkarreen - en dynamo for Hillerød

Med Kommuneplan 2005 satte byrådet en udvikling af bymidten i gang. Der blev gennemført en arkitektkonkurrence for Slotssøkarréen, hvor fire arkitektfirmaer udarbejdede deres bud på, hvordan området kunne fornys, forskønnes og udvikles, så det kunne blive en midtby for alle – præget af puls, mangfoldighed og initiativ. Vinderne samarbejdede derefter videre om at udarbejde en egentlig helhedsplan for området. Denne helhedsplan angiver nu rammerne for udviklingen af midtbyen i et meget langt perspektiv – en udvikling, der i stor grad skal ske ved privat initiativ og for private midler.

Området skal fastholdes som byens handelscentrum, men samtidig skal det også kunne rumme nye boliger, rekreative og kulturelle faciliteter, nye oplevelsesmættede butikker, værksteder, gallerier, cafeer og restauranter samt nye steder, der kan styrke det kulturelle liv i Hillerød.
En ”grøn bymur” langs Slotssøstien er tænkt som et lodret afgrænsende og samtidigt samlende element med et historisk afsæt. Denne struktur skal bl.a. indramme den ny bebyggelse, der ønskes mellem Slotsgade og Slotssøen. Slotsbroforpladsen skal gå fra at være et uskønt og trafikbelastet sted til at blive en rigtig plads, hvor slot og by møder hinanden på værdig vis.

3 tværgående ”flows” er tænkt som den vandrette flydende bevægelse, der sine steder lader det moderne byliv pible helt ud i søen. ”Markedsflowet” indeholder bebyggelse til hotel m.v. på Markedspladsen og forbindelse mellem Markedspladsen, Fisketorvet og Posen.

Delelementerne skal tilsammen skabe en flot søfront med god sammenhæng til sø og slot, et bedre byliv i spændende tværgående byrum og ”flows” med flere attraktioner, og en bymidte hvor biler kun i stærkt begrænset omfang har adgang.

Status
Ud fra helhedsplanen er der i 2010 udarbejdet lokalplan for karrégruppe D mellem Torvet og Murer-Tonnys stræde:
Se lokalplan 315 for centerområde – Slotsøkarré D her

I 2016 er der udarbejdet lokalplan for karrégruppe C, som er afgrænset af Slotsgade mod syd, Murer-Tonnys Stræde mod øst og Slotssøen mod nord og omfatter ejendommene Slotsgade 14-24:
Se lokalplan 416 for centerområde - Slotssøkarré C her


Der er i 2015 skabt en ny stirampe ved Slotsbroforpladsen og søgt om statslige områdefornyelsesmidler til realisering af dele af helhedsplanen.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her