Nye projekter på ejendomsområdet

Kommunens bygninger skaber rum til byens liv og rammerne for mange forskellige aktiviteter fra vuggestuer, over idrætsanlæg, til plejecentre. Også bygningsmassen udvikles løbende, og over hele kommunen bygger vi nyt, bygger om og vedligeholder ejendommene. Følg med i nogle af årets projekter - store og små.

Vi har udvalgt nogle eksempler af årets mange forskellige og forskelligartede projekter, som vedrører de bygninger og udearealer, som udgør rammerne om livet i Hillerød Kommune:

Ny teknologi: inspektion med drone

Ny teknologi vinder indpas overalt omkring os. Det giver mulighed for at øge produktiviteten. I Hillerød Ejendomme har vi anskaffet os en drone, og to medarbejdere har lært at bruge den. Det skal vi nok få gavn af. For eksempel er det meget hurtigere og billigere at tjekke et defekt tag med en drone end at stille et stillads op. På fotoet inspiceres og fotodokumenteres taget på den nyopførte Brødeskovhal.

Indlicitering af rengøringen i Hillerød

I maj 2017 har Hillerød Kommune overtaget rengøringen i alle 7 delområder, som kommunen er opdelt i. Hidtil har rengøringen været udliciteret i 4 ud af de 7 områder, men nu ordner vi det hele selv.

I ugerne op til 1. maj har vi ansat 46 nye rengøringsmedarbejdere og efterfølgende opstartet rengøring på i alt 58 lokationer. Folk i ejendoms- og rengøringsbranchen ved, hvor stor en opgave det er. Det er gået rigtig godt.

Opgaven er løst i et stærkt samarbejde mellem en række afdelinger i Hillerød Kommune – HR, Jobcenter, Jura, Økonomi og selvfølgelig Ejendomme, under ledelse af vores dygtige sektionsleder Janne Brigitte Wolf. Tak til alle for en kæmpe indsats.

HelpDesk til bygningsskader og -problemer

Toilettet løber, vinduet er ødelagt og skal skiftes. Alle typer små og store skader og problemer indmeldes hver dag hele året rundt.

I 2016 søsatte Ejendomme en digital HelpDesk. Formålet er dels at gøre indberetning af skader, fejl og mangler nemt for brugerne af kommunens bygninger, dels at forbedre Ejendommes opgavestyring, reaktionstid og kommunikation til brugerne undervejs i processen.

HelpDesk har åbent døgnet rundt, alle ugens 7 dage, 365 dage om året. Her indmeldes alle bygningsmæssige problemer. Det gøres lettest ved at hente applikationen til sin smartphone og skanne den QU-kode, der er opsat på dørkarmen i alle rum. QR-koden er unik, så det tekniske servicepersonale eller en ekstern håndværker ved derfor præcis, hvor problemet er.

På en liste i applikationen finder man nemt det emne, som problemet falder ind under. Emnerne sikrer at fx et problem på en legeplads kommer direkte til den, der har med legepladser at gøre. Brugeren behøver ikke længere at vide, hvem i Ejendomme, der skal have beskeden eller kende vedkommendes personlige telefonnummer eller e-mailadresse. Og indmeldinger kommer ikke længere til at afvente, at modtageren er rask efter sygdom eller tilbage fra ferie.

Fremadrettet ønsker vi at implementere en Track & Trace løsning, som vi kender det fra postpakker. Så kan brugeren af en ejendom følge planlagte og igangværende vedligeholdelsesarbejder.

Vores egen legepladsinspektør udfører sikkerhedsgennemgang af de kommunale legepladser

Udearealerne ved de kommunale daginstitutioner, skoler, HFO’er og legestuer danner en vigtig ramme for fysisk aktivitet, leg og læring. Legepladserne og de enkelte legeredskaber er en vigtig del af disse udearealer og understøtter børn og unges motoriske udvikling, rolleleg mm.

Legepladserne skal, udover at være sjove at lege på, være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Derfor udføres der, minimum en gang hvert andet år, en hovedinspektion hvor alle redskaber gennemgås for eventuelle fejl og mangler. Alle redskaber gås efter for snorklemfælder, hovedklemfælder, råd i konstruktioner, udstikkende skarpe dele, nedslidte faldunderlag og alle de andre risici, en legeplads kan byde på. Findes der alvorlige fejl eller mangler, igangsættes udbedring for at sikre, at børnene kan lege trygt. I løbet af 2016 blev der brugt 500.000 kroner på at udbedre de mest kritiske fejl, og arbejdet fortsætter.

Hillerød Ejendomme har nu uddannet en medarbejder til legepladsinspektør, med henblik på at vi selv skal kunne udføre sikkerhedsgennemgangen.

I 2016-2017 er Hillerød Kommunes 70 legepladser ved daginstitutioner, legestuer, skoler og HFO'er blevet gennemgået og arbejdet med at udbedre skader og mangler pågår. I budgettet i 2017 er der afsat kr. 700.000 til opgaven.

Energikampagne for grønnere institutioner

”Sluk, luk og skru ned” er Hillerød Kommunes energikampagne for grønnere institutioner. Henover sommeren udruller vi kampagnen til yderligere 10 institutioner.
Kampagnen fokuserer på at give institutionerne mere viden om energirigtig adfærd og om brugen af de tekniske anlæg.

Institutionerne får tilsendt materiale til at informere medarbejdere, børn og forældre: en plakat om kampagnen, små laminerede skilte med gode råd, en opgavebog til børnene, en vejledning om hvordan man kan bruge Webtools til at følge med i forbruget og modtage alarmer om uregelmæssigheder.

På en aftalt dag gennemgår en energirådgiver fra SEAS-NVE hele institutionen og kigger på tekniske anlæg, kulde-varme problemer, energislugere, indsatsområder for bedre energiadfærd med mere.

Efter besøget modtager institutionen en huskeliste til dagligt brug og nogle måneder senere kommer energirådgiveren på opfølgningsbesøg

Kommunikation har stor betydning for arbejdet. Vi har lavet en kampagnemaskot - en lille energihelt. Tegneseriernes superhelte arbejder utrætteligt for en bedre verden og drives af deres store idealisme. Sådan er det også for hverdagens energihelte. Vi arbejder på den lange bane og ser måske ikke resultatet lige med det samme. Vi ved, at vores indsats mod energislugerne og egne gode energivaner er med til at gøre verden grønnere – for dagens børn og fremtidens børn.

Digitalisering af byggeprocessen

 

undefined

Produktiviteten i byggeriet er ikke steget de sidste tyve år. Alene i Danmark koster ineffektive processer og fejl og mangler i byggerier hvert år branchen et tocifret milliardbeløb. Ved at digitalisere byggeprocessen og strukturere informationen om en bygning, så den er lettilgængelig for alle parter i alle byggeriets faser og i den efterfølgende drift og forvaltning af det færdige byggeri, er der store besparelser at hente.

BIM - hvad er det?

BygningsInformationsModellen (BIM) er det centrale omdrejningspunkt i det digitale byggeri. BIM er en eller flere virtuelle 3D modeller af det færdige byggeri. Modellerne er opbygget af geometriske ’byggeklodser’, der indeholder de nødvendige informationer til understøttelse af produktion og opførelse af det fysiske byggeri. Modellerne kan tilgås på tværs af byggeriets faser og er dermed med til at sikre en bedre kommunikation og mere flydende overførelse af information mellem projektets parter. Med BIM er der også mulighed for at visualisere, afprøve og beregne alternative løsninger på forhånd, før bygningsværket opføres på byggepladsen.

Hillerød Kommune er i fuld gang med at implementere de digitale værktøjer

Hillerød Kommune arbejder ambitiøst og målrettet med at udvikle og implementere nye digitale værktøjer.  Vi er frontløbere inden for anvendelsen af BIM og er med til at præge dagsordenen for anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i byggebranchen. Hillerød Kommune har siden 2013 stillet krav om anvendelse af BIM i byggeprojekter med en samlet entreprisesum over 20 mio.

Fra 2016 har vi anvendt BIM til drift og forvaltning af alle kommunale bygninger, og fra 2017 har vi stillet krav om anvendelsen af BIM i alle byggeprojekter, hvor det er relevant, uanset entreprisesum.

De gamle papirarkiver

Samtidigt arbejdes der intensivt på at flytte alle de gamle papir byggetegninger ind i det digitale arkiv. Det er en stor opgave. Pr. medio juni 2015 er i alt mere end 49.000 filer blevet indscannet og efterfølgende struktureret og arkiveret i det nye system. De kommunale ejendomme er nu indtegnet på ny men nu i BIM som 3D modeller. Modellerne tilpasses løbende og flere detaljer bliver tilført.

Nyt lys

undefined 

Nye belysningsteknikker giver bedre lys – og sparer penge på energikontoen.

I mange af kommunens ejendomme er lokalerne oplyst af ældre lysanlæg med lysstofarmaturer og halogenlamper. Lyset kan være ubehageligt at arbejde ved og dyrt i brug, så af den grund kan det være en god investering at udskifte til et moderne belysningsanlæg, som giver en oplevelse af meget mere lys – uden at koste mere i brug.

På skoler og andre steder, hvor man skal have godt lys til at læse og skrive, vælger vi løsninger, der er tættere på dagslys end de gamle lysstofrør. Det giver bedre energi- og koncentrationsniveau for skolebørn og ansatte.

Desuden er mange kommunale ejendomme kendetegnet ved at være ramme om mange forskellige aktiviteter: skolebørn i dagtimerne, fritidsbrugere som går til gymnastik, foreninger som mødes en gang om måneden. Det kan være svært at få gennemført en god energiansvarlig adfærd, når mange mennesker kommer og går på alle tider af døgnet uafhængigt af hinanden.

I disse år er Hillerød Kommune i gang med at modernisere ejendomme, så de i stedet får bedre lysforhold med moderne styring og LED-lys.

Moderne styring betyder, at rum med mange armaturer styres af en føler, der registrerer om der er mennesker til stede i rummet. Er der ikke det, slukkes lyset automatisk. I kældergange, arkiver og andre steder, hvor det ikke er rart at ankomme i mørke, vælger vi i stedet en løsning, hvor lyset dæmpes til orienterings-niveau, når der ikke er mennesker til stede.

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS