Igangsætning af lokalplan 468 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 468 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård.

Baggrunden for lokalplanen er, at byrådet den 28. oktober 2020 besluttede at sælge en del af arealet omkring Dyremosegård til boliger.

Det nye lokalplanområde udgør ca. 4,4 ha og består af matr. nr. 23q og del af matr. nr. 23a, Skævinge. Området er afgrænset mod nord af Ny Harløsevej og fire ejendomme, mod vest af et privatejet område til byudvikling samt parcelhusområdet ved Dyrelunden, og mod syd af det kommende boligområde med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mod øst afgrænses Dyremosegård af landbrugsejendomme.

Bygherre vil opføre klimavenligt byggeri, grønne opholdsrum mellem husene og et aktivt forhold til den omkringliggende natur. Projektet består af 6 boligklynger, som hver vil bestå af 9-12 huse med i alt 20-25 boliger. Boligklyngerne beskrives af bygherre som generationsfælleskaber, hvor de forskellige boligstørrelser skal sikre en blandet beboersammensætning. Hver klynge har et mindre fælleshus.
Derudover vil der blive etableret et seniorbofælleskab i en større cirkulær bebyggelse kaldet Almanakken, som betegnes som et lavere etagebyggeri. Almanakken placeres nærmest søen og i nær tilknytning til en af de 6 boligklynger.
Samlet set etableres der 163 boliger med projektet.

Du kan se startredegørelse til lokalplan 468 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård her

Der har været afholdt borgermøde i september 2021.

Har du spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Lise Garval på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 7232 2145.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her