Igangsætning af lokalplan 467 for dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 467 for dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45.

Baggrunden for lokalplanen er at muliggøre etableringen af en dagligvarebutik i Store Lyngby. Projektet indeholder en dagligvarebutik, et tankanlæg og en vaskehal på Store Lyngbyvej 45, matrikel 2bc.

Dagligvarebutikken er placeret mod nordvest, ud mod Amtsvejen og mod parcelhusområdet vest for lokalplanområdet. I det nordøstlige hjørne placeres et tankanlæg og mod syd placeres en vaskehal samt grønne opholdsarealer i tilknytning til dagligvarebutikken. Der etableres vejadgang fra Lille Lyngbyvej.
Fra parkeringspladsen er der adgang til butikken, hvor der anlægges et torveområde ved indgangspartiet.
Bygningen ønskes opført i røde tegl. Vare- og affaldshåndtering vil ske inde i det aflukkede område på bygningens syd-facade.

Se startredegørelse vedr. lokalplan for dagligvarebutik på Store Lyngbyvej 45 her


Opsamling fra borgermøde

Der blev afholdt borgermøde om lokalplanen den 12. maj 2021.

Se opsamling fra borgermødet her


Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. 7232 2137, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – 14.00, torsdag fra kl. 12.00 – 17.00 og fredag fra kl. 10.00 – 12.00. Du kan også sende en mail til byplan@hillerod.dk.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her