Ny lokalplan for Favrholm Stationsområde – Lokalplan 465

På baggrund af en anmodning fra grundejer har Økonomiudvalget besluttet at igangsætte udarbejdelse af et forslag til lokalplan for et boligområde ved Favrholm Stationsområde.

Lokalplanområdet ligger centralt placeret i Favrholm, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station, som er den kommende lokalbane- og S-togsstation i Hillerød. Samtidig ligger det kun ca. 10 min. på cykel fra Hillerød bymidte. Området vil i fremtiden være det første møde med Favrholm for de mange mennesker der kommer med toget og dagligt vil cykle og gå gennem området til det nye hospital. Området er på ca. 4 ha.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S har, som ejer af størstedelen af Stationsområdet, udarbejdet et projekt for området, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområde i den nye bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønsker bygherre at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 40.500 etagemeter til primært etageboligbyggeri.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Det skal sikres, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Helhedsplan Favrholm.

Se startredegørelse vedr. lokalplan for Favrholm Stationsområde her

Opsamling fra borgermøde

Der blev afholdt et indledende borgermøde om projektet og det forestående lokalplanarbejde den 15. juni 2021. 

Se opsamling fra borgermødet her

Har du spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Mikael Mundt på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 7232 2121.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her