Ny lokalplan for erhvervsområde i Favrholm

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm.

Hillerød Kommune ønsker med igangsættelsen af lokalplanen at sikre det planmæssige grundlag for ny erhvervsudvikling i Favrholm i henhold til helhedsplanen.

Lokalplanområdet omfatter den del af helhedsplanen, der hedder ’Smørkildefingeren’ og en landskabskile og -fælled nord for denne. Området er på ca. 40 ha.

Smørkildefingeren er i helhedsplanen fastlagt til erhvervsområde og område til sundhedsinstitutioner. Landskabskilen er et grønt område og område til skybrudssikring. Erhvervsområderne planlægges primært anvendt til virksomheder inden for medico, green tech og lignende med udvikling og produktion. Området til sundhedsinstitutioner ligger i den østlige del af Smørkildefingeren og planlægges anvendt til eventuel senere udvidelse af Nyt Hospital Nordsjælland.
Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017.

 

Se startredegørelse for lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm her

 

Indledende dialogmøde

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har der været afholdt et indledende dialogmøde den 12. august 2020.

 

Se opsamling fra mødet her

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Helle Rasmussen på mail byplan@hillerod.dk eller telefon 7232 2134.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her