Ny lokalplan for Upcyklingcenter ved Højlundevej - Lokalplan 449

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for upcyklingcenter ved Højlundevej i Uvelse.

Hillerød Kommune er, efter ønske fra grundejer J. Jensen ApS, gået i gang med at planlægge for en udvidelse af virksomheden ved Højlundevej. Udvidelse af erhvervsområdet er betinget af, at udvidelsen forbeholdes den eksisterende virksomhed, til behandling af bygningsaffald.

Lokalplanen vil udvide det nuværende erhvervsområde og give mulighed for, at virksomheden kan nedknuse byggematerialer og rense PCB-kontaminerede byggematerialer.

Der udarbejdes en fuld VVM for virksomheden (Miljøkonsekvensvurdering). Her vil spørgsmål vedr. støj, støv, trafik, grundvand, afrensning af PCB mv. blive behandlet.

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Victor Scharff, vicsh@hillerod.dk,  tlf. 7232 2147

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her