Arkitekturpolitik

I det seneste år er der arbejdet på en arkitekturpolitik for Hillerød Kommune. Efter en god proces med masser af forslag og ideer fra borgerne, høring og tilretning er Hillerød Kommunes arkitekturpolitik nu blevet vedtaget.

Med Hillerød Kommunes nye arkitekturpolitik sættes der fokus på, at stille de rigtige krav til det som bygges i kommunen. Det handler om både smukke detaljer og gode materialer, men det handler også om at stille krav til de byrum som findes mellem husene. Med den nye arkitekturpolitik får bygherrer og kommune et værktøj til at screene projekter og sætte fokus på kvalitet i arkitekturen helt fra den tidlige proces.

Se Hillerød Kommunes Arkitekturpolitik her

Arkitekturråd

Sammen med arkitekturpolitikken har Hillerød Kommune også sammensat et arkitekturråd bestående af eksterne arkitekter, som skal bidrage til at kvalificere debatten yderligere.

Arkitekturrådet udgøres af tre fagpersoner – en landskabsarkitekt, en bygningsarkitekt og en arkitekt med fokus på byudvikling, helheden og livet mellem husene. 

Formålet med arkitekturrådet er, at det skal arbejde for at fremme arkitektonisk kvalitet med afsæt i arkitekturpolitikkens mål og pejlemærker. Rådet skal bidrage med uvildig faglig rådgivning fra flere fagkompetencer (eksempelvis i forhold til skala, indpasning, facadedetaljering, udformning af byrum, kantzoner, livet mellem husene m.v.). Herved belyses en given sag fra flere perspektiver så der opnås et mere nuanceret grundlag forud for en politisk beslutning.

Arkitekturrådet består af:

Peter Juhl, landskabsarkitekt MDL, direktør for Opland Landskabsarkitekter

Helle Juul, arkitekt MAA/MNAL, Ph.D, stifter og indehaver af Juul Frost Arkitekter

Ene Cordt Andersen, arkitekt MAA, medindehaver af Andersen og Sigurdsson Arkitekter


Med arkitekturpolitikken og rådet går Hillerød Kommune en ny tid i møde med arkitektur og gode byrum i højsædet.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her