Strategi for anvendt velfærdsteknologi

Hillerød Kommunes strategi for velfærdsteknologi viser retning for arbejdet med at understøtte den borgernære service.

Velfærdsteknologi er teknologi, der understøtter den borgernære service. Strategi for anvendt velfærdsteknologi retter sig mod den borgernære service på ældre- og sundhedsområdet samt på det specialiserede børne- og voksenområde.

Strategien skal konkretiseres i en handleplan med konkrete projekter og initiativer. Første version af handleplanen vil ligge klar i 2. kvartal 2013. Der er afsat en Pulje til velfærdsteknologiske løsninger til finansiering af velfærdsteknologiske projekter og initiativer i budgettet for Hillerød Kommune 2013-16. Puljen er på 1,75 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014-16.

De enkelte velfærdsteknologiske projekter og initiativer skal nå parallelle resultater:

•Borgerne skal opleve at være medskaber af egen livssituation
•Medarbejderne skal opleve et forbedret arbejdsmiljø og meningsfulde arbejdsgange
•Hillerød Kommune skal sikre og udbygge en effektiv opgaveløsning

Strategi for anvendt velfærdsteknologi sigter både mod lokale, innovative projekter og mod, at Hillerød Kommune kan gå aktivt ind i tværkommunale, regionale og nationale initiativer på velfærdsteknologiområdet.

Læs Hillerød Kommunes Strategi for anvendt velfærdsteknologi 2013-16 her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her