Digitalisering og Informationssikkerhed

Digitaliseringsplan 2015-2020

Digitaliseringsplanen fastlægger grundlaget for Hillerød Kommunes arbejder med digitalisering – herunder bl.a. også finansiering, prioritering, ansvars-, opgave- og rollefordeling, organisering og procesguidning, program- og porteføljestyring m.m.

Digitaliseringsplanen understøtter kommunens arbejde med at realisere de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Planen medvirker således til at sikre at Hillerød Kommune gennem digitalisering og effektivisering frigør ressourcer til udvikling og drift af kommunale kerneopgaver. 

Samtidig skal planen sikre, at kommunens digitale løsninger spiller effektivt sammen indenfor en fælles IT-rammearkitektur og med udpræget anvendelse af fælles grunddata og under iagttagelse af høje IT-sikkerhedsmæssige standarder.

Klik her for at læse Digitaliseringsplan 2015-2020

 

Sikkerhed

Formålet med Hillerød Kommunes informationssikkerhedspolitik er at definere og fastlægge de overordnede principper for kommunens informationssikkerhed.

Politikken skal resultere i relevante sikkerhedsforanstaltninger og løsninger, som skal beskytte kommunens information med udgangspunkt i tre centrale begreber: Tilgængelighed, integritet og fortrolighed.

Sikkerhedsforanstaltninger skal rettes mod alle former for eksterne og interne trusler, hændelige fejl og uheld og bevist skadevoldende handlinger og misbrug.

Hillerød Kommune implementerer informationssikkerheden ud fra følgende principper:

  • Det skal være troværdighed på sikkerhedsområdet over for borgere, samarbejdspartnere og omverdenen
  • Sikkerhedsløsninger skal være tilrettelagt, så medarbejderne oplever det som en naturlig del af det daglige arbejde og så vidt muligt ikke som en barriere. Løsninger skal følge anerkendte standarder eller "Vest Practive"
  • Kommunen styrer informationssikkerheden i overensstemmelse med almindeligt anerkendte metoder og procedurer for informationssikkerhed.

Klik her for at læse Informationssikkerhedspolitiken

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her