Digitalisering og IT-sikkerhed

Digitaliseringsplan 2015-2020

Digitaliseringsplanen fastlægger grundlaget for Hillerød Kommunes arbejder med digitalisering – herunder bl.a. også finansiering, prioritering, ansvars-, opgave- og rollefordeling, organisering og procesguidning, program- og porteføljestyring m.m.

Digitaliseringsplanen understøtter kommunens arbejde med at realisere de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Planen medvirker således til at sikre at Hillerød Kommune gennem digitalisering og effektivisering frigør ressourcer til udvikling og drift af kommunale kerneopgaver. 

Samtidig skal planen sikre, at kommunens digitale løsninger spiller effektivt sammen indenfor en fælles IT-rammearkitektur og med udpræget anvendelse af fælles grunddata og under iagttagelse af høje IT-sikkerhedsmæssige standarder.

Klik her for at læse Digitaliseringsplan 2015-2020

 

It-sikkerhed

Hillerød Kommunes IT-sikkerhedspolitik er udarbejdet under iagttagelse af DS484-2005 og ISO27001.

Formålet med IT-sikkerhedspolitikken er:

  • at sikre mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data på et højt sikkerhedsniveau
  • at opnå høj driftssikkerhed med høje oppetidsprocenter og minimere risikoen for større nedbrud og datatab
  • at ansvaret for de enkelte elementer i it-sikkerheden er entydigt placeret
  • at sikre, at it-sikkerheden står i et rimeligt forhold til de værdier og informationer, som skal beskyttes
  • at it-sikkerheden indarbejdes og tilgodeses i de naturlige forretningsgange i afdelinger og institutioner
  • at it-anvendelsen finder sted på et effektivt og højt ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses
  • at lovgivning som er relevant for it-sikkerhed overholdes på en effektiv måde.

Klik her for at læse IT-sikkerhedspolitikken

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS