Byråds- og regionsrådsvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 skal der afholdes byråds- og regionsrådsvalg.
Til byrådet i Hillerød Kommune skal der vælges 27 medlemmer for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2025. Få mere information om valget her.

Byrådsvalg 2021 – kandidater og kandidatlister 

Her finder du listen over de kandidater, som du kan stemme på ved kommunalvalget den 16. november 2021. Du kan også se hvilke valgforbund der er anmeldt.

Oversigt over kandidatlister

Valgret

Som udgangspunkt har enhver valgret, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten:

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Der er enkelte undtagelser for udlændinge hvis opholdstilladelse er bortfaldet, har fået afslag på opholdstilladelse, er udvist ved endelig dom eller indsat til afsoning.

Du kan læse mere om valgret i § 1 i lovbekendtgørelse om kommunale og regionale  valg:   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/13.

Brevstemmer - tidspunkt og steder

Alle, der har valgret til kommunal- og regionsrådsvalget kan fra den 5. oktober 2021 brevstemmes.

For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af pas, kørekort eller sundhedskort (gult kort).

Du kan brevstemme på:

  • Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød, i den almindelige åbningstid mandag – onsdag fra 10-15, torsdag 12-18 og fredag 10-13.

Der er ekstraordinært åbent lørdag den 30. oktober og lørdag den 6. november 2021 fra kl. 10-14.

  • Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød i den betjente åbningstid mandag- torsdag fra kl. 10-18, fredag og lørdag kl. 10-14.
  • Skævinge Bibliotek, Hovedgaden 16 C, 3320 Skævinge i den betjente åbningstid mandag og onsdag fra kl. 12-18 og torsdag kl. 9-15.

Sidste frist for at brevstemme er fredag den 12. november 2021 kl. 16:00

Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning

Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning

Hjælpemidler til rådighed ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen

Både ved brevstemmeafgivningen og ved afstemning på valgdagen kan du få stillet følgende hjælpemidler til rådighed:

  • Sort pen til afkrydsning
  • Ikke håndholdt lup
  • Ikke håndholdt led lampe

Ved brevstemmeafgivning på rådhuset og på afstemningsstedet Royal Stage på valgdagen stilles der et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV og et hæve-/sænkebord til rådighed.

Du kan læse mere i Indenrigs- og Boligministeriets informationsfolder om stemmeafgivning og hjælpemidler.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan du brevstemme i eget hjem.

Du skal søge om dette på et særskilt skema - anmodning om at brevstemme i eget hjem. Du kan også at sende en e-mail til borgerservice@hillerod.dk eller ringe til Borgerservice på tlf. 7232 0000, og bede om at få skemaet sendt med mail eller Post Nord.

Ansøgningsblanketten kan tidligst indsendes/afleveres den 19. oktober 2021 til Borgerservice. Sidste frist for aflevering er kl. 12 mandag den 8. november 2021.

Overflytning til andet afstemningssted

Har du et handicap eller nedsat førlighed, kan du efter ansøgning afgive din stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i kommunen end det afstemningssted, du er tilknyttet i henhold til valglisten.

Ansøgning om flytning af afstemningssted kan indgivet til Borgerservice fra den 19. oktober 2021. Sidste frist for indgivelse af ansøgningen er kl. 12.00 mandag den 8. november 2021 .

Blanket til ansøgning om overflytning til andet afstemningssted 

Valgkort

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort torsdag den 11. november eller der er fejl i valgkortet, kan du rette henvendelse til Borgerservice på tlf.: 7232 0000.

Valgplakater - ophængning og nedtagning

Valgplakater må ophænges fra kl. 12 lørdag den 23. oktober 2021.

Valgplakater skal være forsynet med oplysninger om den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaten samt en e-mailadresse. Se regler for ophængning af valgplakater i § 84 lov om offentlige veje m.v. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520

Ansvaret for at nedtage valgplakater påhviler den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Valgplakater og midler til at fastgøre valgplakater skal være nedtaget senest ved døgnets afslutning den 24. november 2021.

Valgdagen - tidsrum for afstemning

Afstemningsstederne har den 16. november 2021 åbent fra kl. 8.00-20.00.

Afstemningssteder på valgdagen - og tilgængelighed

I Hillerød Kommune er der 14 afstemningssteder. Af dit valgkort fremgår det, hvilket afstemningssted du skal stemme på. Under de afstemningssteder som kommunen ejer, er der indsat et link til Godadgang.dk, hvor du kan læse om tilgængeligheden på det pågældende afstemningssted. For de afstemningssteder som kommunen ikke ejer, og som ikke er registeret i Godadgang.dk, kan du læse om parkeringsforhold og adgangsforhold under de enkelte afstemningssteder.    

 

1. Royal Stage

Arena - Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=9386

 

2. Hillerødsholmskolen

Hallen - Hillerødsholmsallé 2, 3400 Hillerød

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=14932

 

3. Sognegården i Nr. Herlev

Kirkepladsen 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

Parkering 40 meter fra indgangen. Fast belægning på parkeringspladsen og adgangsvejen til indgangen.

Ved indgangen er der et dørtrin på 1 cm. 90 cm bred indgangsdør med manual døråbning.

 

4. Hammersholt Forsamlingshus

Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød

Parkering direkte foran indgangen. Belægning på parkeringspladsen og adgangsvejen er stabilgrus.

Mulighed for niveaufri adgang med en dørbrede på 87 cm, med manual døråbner.

 

5. Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup

Gymnastiksalen, Baunevej 8, 3400 Hillerød

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=9437

 

6. Sophienborgskolen

Hallen, Sophienborg Allé 9, 3400 Hillerød

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=9446

 

7. Grønnevang Skole, afdeling Nødebo

Skolevej 2, Nødebo, 3480 Fredensborg

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/oversted.asp?id=9361

 

8. Gadevang Forsamlingshus

Gadevangsvej 145, 3400 Hillerød

Parkering direkte foran indgangen. Belægning på parkeringspladsen og adgangsvejen er stabilgrus. Ved indgangen er der et 15 cm trin. Der er mulighed for adgang gennem en 120 cm bred dør med manual døråbning.

 

9. Grønnevang Skole, afdeling Jespervej

Jespervej 148-152, 3400 Hillerød

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=9457

 

10. Grønnevang Skole, afdeling Østervang

 Hallen - Østervang 124, 3400 Hillerød

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=9458

 

11. Arresøhus Forsamlingshus

Skolevej 2, Meløse, 3320 Skævinge

Parkering direkte foran indgangen. Fast belægning på parkeringspladsen og adgangsvejen.

Ved indgangen er der et trin på ca. 1 cm. Der er mulighed for adgang gennem en 120 cm bred dør med manual døråbning.

 

12. Skævinge Bibliotek

Hovedgaden 16c 3320 Skævinge

Link til Godadgang.dk: https://godadgang.dk/faktaark/skaevinge-bibliotek-9433

 

13. Gørløse Forsamlingshus

Hovedvejen 28, 3330 Gørløse

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/oversted.asp?id=9347

 

14. Hanebjerg Skole, afd. Uvelse

Skole biblioteket - Byvej 3, Uvelse, 3550 Slangerup

Link til Godadgang.dk: http://www.godadgang.dk/dk/steder/faktaark.asp?id=9443

 

På Indenrigs og Boligministeriets hjemmeside kan du læse om valg https://valg.im.dk.

 

Covid-19 tiltag ved afvikling af valget

I lyset af den nuværende covid-19 situation i Danmark vil der i forbindelse med afviklingen af byråds- og regionsrådsvalget den 16. november 2021 på Hillerød Kommunes valgsteder være følgende tiltag for at begrænse smittespredning:

Der vil blive opsat spritstandere, og vælgerne opfordres til at spritte hænder ved indgangen til afstemningsstedet og stemmerummet samt ved udgangen på afstemningsstedet.

Der vil på afstemningsstederne bliver opfordret til at holde afstand.

Som vælger har du også mulighed for at medbringe din egen kuglepen til brug for afkrydsning på stemmesedlerne. Gerne en rød kuglepen. Der vil være kuglepenne til rådighed i alle stemmerum.

For at begrænse smitterisikoen vil der ikke på valgdagen blive uddelt bolsje på Hillerød Kommunes afstemningssteder.

Er du smittet med Covid-19 og ønsker at afgive din stemme til byråds- og regionsrådsvalget, kan du ringe til Monica Nordahl på tlf. 7232 1135 for nærmere information om dine muligheder for at stemme.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her