Valg

Kommunal- og regionsrådsvalg 2021
Tirsdag den 16. november 2021 skal der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg.
Til byrådet i Hillerød Kommune skal der vælges 27 medlemmer for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2025. Få mere information om valget her.

Valgret

Som udgangspunkt har enhver valgret, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten:

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Der er enkelte undtagelser for udlændinge hvis opholdstilladelse er bortfaldet, har fået afslag på opholdstilladelse, er udvist ved endelig dom eller indsat til afsoning.

Du kan læse mere om valgret i § 1 i lovbekendtgørelse om kommunale og regionale  valg:   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/13.

Hvem kan stille op til kommunalvalget

For at stille op til kommunalvalget skal du kunne stemme til valget, se under punktet om valgret.

Betingelserne skal være opfyldt senest kl. 12 fredag d. 1. oktober 2021, bortset fra betingelsen om varigheden af fast bopæl i Danmark og aldersbetingelsen, som senest skal være opfyldt på valgdagen.

Opstilling til kommunalvalget – kandidatlister

For at stille op til valget skal du udfylde en kandidatliste. Kandidatlisten skal indleveres på en særlig formular.

Du kan få formularen tilsendt eller udleveret ved at henvende dig til: Monica Nordahl, Byrådssekretariatet, på tlf. 7232 1135 eller på mail mono@hillerod.dk

Obs: Formularen fra 2017 ikke kan anvendes ved valget i 2021.

Du skal være opmærksom på, at:

  • en kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må højst indeholde navnene på 4 mere end der skal vælges i til Byrådet i Hillerød Kommune. Det vil sige maks. navnene på 31 kandidater.
  • det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund må højst udgøre otte mere end det antal medlemmer, der skal vælges i Hillerød Kommunen. Det vil sige, at listeforbund tilsammen maks. må have 35 kandidater.
  • du kan kun være kandidat på én liste.
  • du skal som kandidat sætte din underskrift på kandidatanmeldelsen. Med din underskrift giver du dit samtykke til at stille op som kandidat for den pågældende liste. Er der ikke en underskrift, bliver du slettet fra listen.
  • alle kandidatlister skal have en repræsentant udpeget af kandidatlistens ledelse. Repræsentanten behøver ikke at være kandidat eller stiller for kandidatlisten. Den udpegede repræsentant har beføjelser til at udøve en række dispositioner på listens vegne, uden at det kræver samtykke fra listens stillere.
  • kandidatlisten skal indeholde en listebetegnelse. Læs mere om, hvilke listebetegnelser, der kan blive godkendt på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside. https://valg.im.dk/partier-og-kandidater.


Frister
Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg til Byrådet i 2017 og stadig 9 uger før valgdagen den 16. november 2021 er repræsenteret i byrådet, kan efter anmodning til valgbestyrelsen fritages for kravet om indsamling af underskrift fra stillere (vælgere). Kandidatlister, der ønsker fritagelse fra kravet om stillere, kan tidligst indlevere kandidatlisten 31. august 2021 og senest kl. 12.00 tirsdag 14. september 2021.

Kandidatlister, der ikke kan søge, eller ikke ønsker at søge, om fritagelse for kravet om stiller, kan tidligst indlevere kandidatlisten fra 14. september 2021 og senest kl. 12.00 tirsdag 28. september 2021. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 stillere, der er bosat i Hillerød Kommune.

Der kan ikke dispenseres fra afleveringstidsfristerne.

Kandidatlisten skal indleveres ved personligt fremmøde til formanden for valgbestyrelsen v/ Byrådssekretariatet, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Hvis du ønsker, kan du kontakte Monica Nordahl på tlf. 72321135 eller mail mono@hillerod.dk for at aftale en tid for indlevering og gennemgang af den udfyldte kandidatlisten.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her