Status som frikommune

Med fokus på øget tværgående koordinering omkring dine behov som borger, vil vi i Hillerød Kommune, som frikommune fra 2016-2020 afprøve metoder til at give dig én plan og sammenhængende indsatser.

Frikommunestatus betyder, at vi har mulighed for at søge om fritagelse fra statslige krav og regler. Hillerød er med i et netværk af frikommuner, der er blevet udvalgt for perioden 2016 til 2020. Netværket består ud over Hillerød Kommune af Furesø, Ballerup, Fredensborg, Allerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund Kommune.

Formålet med frikommuneforsøget er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor, med henblik på at finde løsninger, der kan bidrage til forenkling af statslige regler, og sikre en effektiv lokal styring til gavn for borgerne.

Hvis du som borger bliver en del af frikommuneforsøget i Hillerød Kommune, vil du få én plan og én koordinerende sagsbehandler. I praksis betyder det, at vi, hvis du giver tilladelse til det, må dele oplysninger på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Målgruppen for frikommuneforsøget i Hillerød Kommune er unge ledige mellem 18-30 år og borgere i ressourceforløb.

Det er vigtigt for os, at din plan skaber mening for dig. Derfor holder vi møder med dig, hvor vi kan være flere til stede fra forskellige afdelinger, og laver en grafisk fremstilling af din plan sammen med dig. Tanken er, at du kan tage planen med hjem fra mødet.

Se Sabrinas Min Plan-møde i den lille film her: 

Fakta om frikommuner

Regeringen igangsatte i 2016 et frikommuneforsøg, som giver udvalgte kommuner muligheden for at afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på. Hillerød Kommune er blandt de kommuner, der er blevet udvalgt til at være frikommuner i perioden 2016 til 2020.

Det giver Hillerød Kommune mulighed for, at blive fritaget fra enkelte gældende regler og få ændret regelgrundlag, der hvor vi til hverdag oplever at støde på lovmæssige barriere.

Læs frikommunevedtægterne for Hillerød Kommune;
Frikommunevedtægt Hillerød Kommune - Unge
Frikommunevedtægt Hillerød Kommune - Voksne 

Læs mere om frikommuner på Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside www.oim.dk/arbejdsomraader/frikommuneforsoeg-ii/

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her