www.hillerod.dk

Råd og nævn

Byrådet udpeger medlemmer til mange forskellige råd, nævn, kommissioner, bestyrelsen og hverv

Rådene spiller en vigtig rolle for det lokale demokrati og er en af borgernes vigtigste kanaler til at blive hørt og inddraget i det politiske arbejde.

 

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet i Hillerød Kommune består af:

Formand Kirsten Jensen (A)

Vivi Wøldike (A)

Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Søren P. Østergaard (V)

Lasse Treu (3F)

Julie Davidsen (Nordsjællands Politi)

Marina Hoffmann (Horesta)

 

Nævnet mødes hver 2. måned. Nævnet giver alkoholbevillinger ud fra reglerne i restaurationsloven.

Læs mere her.

Huslejenævn

2018 OPDATERES NÅR NYE MEDLEMMER ER VALGT- indtil valg er nedenstående medlemmer.

Huslejenævnet i Hillerød Kommune består af:

Formand Bente Jersie Jensen (jurist, Hillerød Kommune)

Kurt Grøndal, udlejerrepræsentant

Kurt Andersen, lejerrepræsentant

Læs mere her

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget 2018-21 består af 11 medlemmer: 

Susanne Due Kristensen  (formand) - Hillerød Byråd (A)
Thomas Elong  - Hillerød Byråd (V)
Peter Lennø  - Hillerød Byråd (O)
Jørgen Nielsen  - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
Janna Rasmussen - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
Jean Becker - Aftenskolernes Samråd
Poul Rohlin Nielsen - Aftenskolernes Samråd
Ole Steen Lintrup - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Jan Leth Svendsen - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Henning Andersen - De kulturelle foreninger
Margit Borring - De kulturelle foreninger 

Læs mere her.

Handicapråd

Januar 2018: Denne side opdateres, når nye medlemmer til Handicaprådet er valgt.

Hillerød Handicapråd 2014-17 består af 6 medlemmer: 

Formand Michael Davidsen DH
Næstformand Irene Brostrøm - Byrådet(O)
Mogens Kragh Hansen DH - Muskelsvindfonden
Lis Bymark - DH - Diabetesforeningen
Vibeke Ries - Afdelingschef, Borger- og Socialservice
Helle Mitzie Stennicke - Afdelingschef, Familier og Sundhed

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Læs mere her.

Ældreråd

Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og er med i første række, når kommunen skal træffe beslutninger om forhold, der berører borgere, som er fyldt 60 år. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Hillerød Kommunes Ældreråd består af 9 medlemmer:

Birgit Vejby, formand

Else Marie Fejerskov, næstformand

Rose Marie Opitz, sekretær

Preben Nielsen, kasserer

Birthe Olsen

Claus Philipsen

Harald Knudsen

Jørgen Helmer Pedersen

Kirsten Blæsgaard Svendsen

Læs mere her

Find Ældrerådets hjemmeside her 

§ 17 stk. 4 udvalg

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg om forebyggelse af bandevirksomhed.  

§ 17 stk. 4 udvalget består af:

Byrådsmedlem Jamil Cheheibar (A) som formand
Byrådsmedlem Peter Frederiksen (V)
Byrådsmedlem Thomas Elong (V)
Byrådsmedlem Dorte Meldgaard (C)
Byrådsmedlem Vivi Wøldike (A)
Kommunaldirektør Erik Nygreen
Afdelingschef for Familie og Sundhed Helle Mitzie
Leder af Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter Rikke Nyegaard Olesen
Leder af SSP Svenn Petersen
Leder Miljø, Byg og Beredskab Lone Henriksen
Nordsjællands Politi, Stationsleder Hillerød, Freddy Bech Jensen

Udvalgets formål er at sikre en koordineret og tæt dialog mellem politikere, politi og forvaltning om forberedelse og operationalisering af regeringens bandepakker. Se forretningsorden for udvalget her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS