Råd og nævn

Byrådet udpeger medlemmer til mange forskellige råd, nævn, kommissioner, bestyrelser og hverv

Rådene spiller en vigtig rolle for det lokale demokrati og er en af ​​de vigtigste  kanaler til at blive hørt og inddraget i det politiske arbejde.

Arkitekturrådet

Arkitekturrådet udgøres af tre fagpersoner – en landskabsarkitekt, en bygningsarkitekt og en arkitekt med fokus på byudvikling, helheden og livet mellem husene. 
Formålet med arkitekturrådet er, at det skal arbejde for at fremme arkitektonisk kvalitet med afsæt i arkitekturpolitikkens mål og pejlemærker. Rådet skal bidrage med uvildig faglig rådgivning fra flere fagkompetencer (eksempelvis i forhold til skala, indpasning, facadedetaljering, udformning af byrum, kantzoner, livet mellem husene m.v.). Herved belyses en given sag fra flere perspektiver, så der opnås et mere nuanceret grundlag forud for en politisk beslutning.

Peter Juhl, landskabsarkitekt MDL, direktør for Opland Landskabsarkitekter

Helle Juul, arkitekt MAA/MNAL, Ph.D, stifter og indehaver af Juul Frost Arkitekter

Ene Cordt Andersen, arkitekt MAA, medindehaver af Andersen og Sigurdsson Arkitekter

Læs om Hillerød Kommunes arkitekturpolitik her

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet i Hillerød Kommune består af:

Formand Kirsten Jensen (A)

Vivi Wøldike (A)

Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Søren P. Østergaard (V)

Lasse Treu (3F)

Julie Davidsen (Nordsjællands Politi)

Marina Hoffmann (Horesta)

 Nævnet mødes hver 2. måned. Nævnet giver alkoholbevillinger ud fra reglerne i restaurationsloven.

Læs mere her.

Grønt Råd

Grønt Råd er et rådgivende råd med lokale repræsentanter for grønne organisationer og foreninger, politik og embedsmænd kan bruge sparringspartnere i forbindelse med kommunal planlægning og planlægning inden for natur og miljø.

Læs mere om Grønt Råd i Hillerød Kommune hende

 

Huslejenævn

Huslejenævnet i Hillerød Kommune består af:

Formand Bente Jersie Jensen (jurist, Hillerød Kommune)

Kurt Grøndal, udlejerrepræsentant

Kurt Andersen, lejerrepræsentant

Læs mere her

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget 2018-21 består af 11 medlemmer: 

Susanne Due Kristensen (formand) - Hillerød Byråd (A)
Thomas Elong - Hillerød Byråd (V)
Peter Lennø - Hillerød Byråd (V)
Jørgen Nielsen - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
Janna Rasmussen - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
Jean Becker - Aftenskolernes Samråd
Poul Roenskol Nielsen Samråd
Ole Steen Lintrup - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Jan Leth Svendsen - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Henning Andersen - De kulturelle foreninger
Margit Borring - De kulturelle foreninger 

Læs mere her.

Udsatteråd

Hillerød Udsatteråd består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Hillerød Udsatteråd 2018-22 består af 8 medlemmer, der repræsenterer:

  • Frivilligcenter Hillerød
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende
  • Husvildeboliger, Trollesbro
  • Værestedet, Trollesbro
  • Alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet

Formand: Hanne Hou

Udsatterådet udvikler ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej.

Læs mere om Udsatterådet her.

Handicapråd

Hillerød Handicapråd 2018-22 består af 8 medlemmer: 

Formand Michael Davidsen, DH
Næstformand Ingo Hvid, Byrådet (A)
Peter Lennø, Byrådet (V)
Mogens Kragh Hansen, DH, Muskelsvindfonden
Stine Gleerup, DH, Diabetesforeningen
Lis Bymark, DH, Diabetesforeningen
Tina Lyhne, afdelingschef, Borger- og Socialservice
Anja Hededal, afdelingschef, Familier og Sundhed

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Læs mere om Hillerød Handicapråd her.

Ældreråd

Ældrerådet rådgiver Hillerød Byråd i ældrepolitiske spørgsmål, og er med på første række, når kommunen skal træffe beslutninger om forhold, der berører borgere, som er fyldt 60 år. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet har nedsat undergrupper, som specielt tager sig af trafik og boligforhold og forhold på kommunens plejehjem.

Hillerød Kommunes Ældreråd består af 9 medlemmer. Medlemmerne er valgt ved direkte valg. Alle borgere, der bor i Hillerød Kommune, og som er fyldt 60 år, kan opstille og stemme ved valget til Ældrerådet.

Hillerød Ældreråd er din samarbejdspartner i de forhold, der handler om den del af din tilværelse, som har med Hillerød Kommune, dens medarbejdere og kommunalpolitikere at gøre.

Etableringen af Ældrerådet er lovbestemt. Loven siger blandt andet, at Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og at byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Du kan kontakte Hillerød Ældreråd ved at ringe til formand Birgit Vejby på tlf.: 20 10 33 02 eller sende en mail til formand@hillerodaeldreraad.dk

Hillerød Kommunes Ældreråd består af 9 medlemmer:

Birgit Vejby, formand

Else Marie Fejerskov, næstformand

Rose Marie Opitz, sekretær

Ivan Gren, kasserer

Birthe Olsen

Claus Philipsen

Harald Knudsen

Knud List Larsen

Kirsten Blæsgaard Svendsen

Find Ældrerådets hjemmeside 

Valg til ældrerådet 2021

Der er valg til ældrerådet i november 2021. Hvis du er fyldt 60 år, modtager du en stemmeseddel med posten. 

Læs om kandidaterne til valget og se, hvordan du stemmer her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her