Råd og nævn

Byrådet udpeger medlemmer til mange forskellige råd, nævn, kommissioner, bestyrelsen og hverv

De forskellige råd og nævn m.m. fungerer som kommunens sparringspartnere på forskellige områder.

Rådene spiller en vigtig rolle for det lokale demokrati og er en af borgernes vigtigste kanaler til at blive hørt og inddraget i det politiske arbejde.

 

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet i Hillerød Kommune består af:

Formand Dorte Meldgaard (C)

Peter Lennø (O)

Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Vivi Wøldike (A)

Carsten Lundsgaard Larsen (3F)

Frank Terp Kjølhede (Nordsjællands Politi)

Marina Hoffmann (Horesta)

 

Nævnet mødes hver 2. måned. Nævnet giver alkoholbevillinger ud fra reglerne i restaurationsloven.

Læs mere her.

Boligkommissionen 

Boligkommissionen består af følgende medlemmer:

1. Byrådsmedlem Louise Colding Sørensen, formand 

2. Byrådsmedlem Bente Claudi 

3. Byrådsmedlem Ole Stark 

4. Lægekonsulent Carsten Herfelt 

5. Beredskabschef Morten Schou 

6. Ingeniør Christine Vinding Ejlersen 

7. Politiadvokat Finn Heje Mikkelsen (jurist) 

8. Kurt Grøndal (indstillet af grundejerforeningerne) 

9. Kurt Andersen (indstillet af lejerforeningerne) 

10. Preben Boe Hansen (indstillet af almene boligorganisationer) til at erstatte Kurt Grøndal ved behandling af sager om ejendomme, der tilhører almene boligorganisationer

11. Lena Andersen (indstillet af afdelingsbestyrelserne i de almene boligorganisationer) til at erstatte Kurt Andersen ved behandling af sager om ejendomme, der tilhører almene boligorganisationer.

Læs mere her

Huslejenævn

Huslejenævnet i Hillerød Kommune består af:

Formand Bente Jersie Jensen (jurist, Hillerød Kommune)

Kurt Grøndal, udlejerrepræsentant

Kurt Andersen, lejerrepræsentant

Læs mere her

 Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer, 3 medlemmer fra kommunens byråd og 8 repræsentanter for foreningslivet.

Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 - 2017:

Christina Høi Skovdal A. (formand)

Louise Colding A.
Peter Lennø O.
Jørgen Nielsen (næstformand) - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
Janna Rasmussen - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
John Dollerup - Fritidsundervisningens Samvirke
Jean Becker - Fritidsundervisningens Samvirke
Ole Steen Lintrup - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Susanne Sandholt - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Holger Toxværd - De kulturelle foreninger
Britta Brandt - De kulturelle foreninger 

Udvalget yder støtte til:

- folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år,
- aftenskolevirksomhed
- leje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter
- anviser kommunale lokaler til folkeoplysende aktiviteter
- godkender foreninger
- rådgiver, støtter og inspirerer private bestræbelser i det lokale fritidsliv.

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet retningslinjer for arbejdet jf. folkeoplysningslovens bestemmelser. Retningslinjer og andre relevante oplysninger for foreningslivet kan findes på kommunens foreningsportal. Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet en fælles definition på folkeoplysning i Hillerød Kommune.

Folkeoplysningsudvalget er via dets repræsentanter for foreningslivet med til at sikre brugerindflydelse på det folkeoplysende område. Udvalget fungerer på den måde som kontaktorgang for dialogen mellem byråd og foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2017:

26. januar 2017 - Temamøde
2. marts 2017
27. april 2017
1. juni 2017
14. september 2017
26. oktober 2017
7. december 2017

Handicapråd

Hillerød Handicapråd 2014-17 består af 6 medlemmer: 

Formand Michael Davidsen DH
Næstformand Irene Brostrøm - Byrådet(O)
Mogens Kragh Hansen DH - Muskelsvindfonden
Lis Bymark - DH - Diabetesforeningen
Inge Engel Christensen - Centerleder, Center for Beskyttet Beskæftigelse, Borger- og Socialservice
Helle Mitzie Stennicke - Afdelingschef, Familier og Sundhed

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Læs mere her.

Ældreråd

Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og er med i første række, når kommunen skal træffe beslutninger om forhold, der berører borgere, som er fyldt 60 år. Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Hillerød Kommunes Ældreråd består af 9 medlemmer:

Birgit Vejby, formand

Birthe Olsen, næstformand

Per Schultz, sekretær

Ivan Gren, kasserer

Claus Philipsen

Jørgen Esmann

Else Marie Fejerskov

Knud Erik Søndergaard

Regnar Berdiin

Læs mere her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS