Nævninge og domsmænd

OBS! Fristen for at ansøge om optagelse på grundlisten i Hillerød Kommune er udløbet den 18. februar 2019.

Grundlisteudvalget har fået rigtig mange ansøgninger fra borgere, som gerne vil optages på listen, og det er udvalget rigtig glad for.

Borgere, der har ansøgt om at komme på grundlisten vil i marts/april 2019 få besked, om de er optaget eller ikke er optaget på grundlisten.

I år 2023 vil der igen være mulighed for at søge om optagelse på grundlisten.

 

Vil du være nævning eller domsmand?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Som enten nævning eller domsmand er du med til at dømme i en række straffesager. Lægdommerne er på en række punkter ligestillede med de juridiske dommere og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer. Det er et borgerligt ombud at være lægdommer, hvilket betyder, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at møde op, når man indkaldes. Nævninge og domsmænd udpeges for en 4 årig periode.

Næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023, og ansøgningsfristen udløb d. 18. februar 2019. 

I Hillerød Kommune skal der vælges 169 personer til grundlisten. Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer, sammenstiller på baggrund af de indkomne ansøgninger en grundliste, der sendes til Østre Landsret. På baggrund af kommunernes grundlister udarbejder Østre Landsret nævninge- og domsmandslister.

Hvem kan blive lægdommer?

Du kan blive lægdommer, hvis du:

 • Har lyst til at gå ind i den ansvarsfulde og vanskelige opgave, det er at dømme andre mennesker
 • Har bopæl i Hillerød Kommune og i øvrigt skønnes egnet

Samtidig stilles der i Retsplejeloven krav om, at du:

 • Har valgret til Folketinget (altså er fyldt 18 år og er dansk statsborger)
 • Er ”uberygtet”, altså at du ikke er straffet for alvorlige lovovertrædelser
 • Taler og forstår tilstrækkeligt dansk
 • Ikke lider af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dig ude af stand til at varetage nævninge og domsmænds pligter
 • At du ikke fylder 80 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Herudover er der en række persongrupper, som på grund af deres erhverv ikke kan udtages til nævning eller domsmand:

 • Ministre
 • Ansatte i ministeriers departementer
 • Ansatte i chefstillinger i de under departementet hørende underordnede myndigheder
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder under Justitsministeriets område
 • Præster i folkekirken og religiøse forkyndere i andre trossamfund.

Hvordan bliver man udvalgt til nævninge- og domsmandslister?

Landsretten trækker lod blandt de personer, der er optaget på kommunernes grundlister.

Hvad går det ud på?

10.000 borgere hjælper domstolene med at dømme i en række straffesager. Hvilke opgaver har man som domsmand eller nævning? Hvilken indflydelse har man på dommen? Hvilke sager indkaldes man til? Hvor mange gange om året skal man møde op? Det er nogle af de spørgsmål, som filmen herunder besvarer: 

Se også: Domsmænd og nævninge | Er almindelige mennesker også dommere? 

https://www.youtube.com/watch?v=lYnVJ21e-jo

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS