www.hillerod.dk

De politiske udvalg

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver. I Hillerød Kommune er der udover økonomiudvalget nedsat syv politiske udvalg:

Økonomiudvalget

1. Kirsten Jensen (A)

2. Klaus Markussen (V)

3. Peter Frederiksen (V)

4. Jamil Cheheibar (A)

5. Christina Thorholm (B)

6. Søren P. Østergaard (V)

7. Mette Thiesen (D)

8. Peter Langer (F)

9. Peter Lennø (O)

Økonomiudvalget består af 9 medlemmer. Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget varetager opgaver på en række områder, bl.a. tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold, løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder og kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen m.m.

Hillerød Byråd har nedsat følgende stående udvalg, som hver især varetager opgaver inden for et bestemt fagområde. Herunder kan du se, hver der sidder i de forskellige udvalg samt en kort beskrivelse af, hvilke områder de enkelte udvalg varetager opgaver indenfor.

 

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik

1. Dan Riise (V)  - formand

2. Mie Lausten (A)

3. Øzgen Yücel (V)

4. Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

5. Peter Langer (F)

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik varetager opgaver på det arkitektoniske-, planmæssige og trafikale område.

 

Udvalget for Natur, Miljø og Klima

1. Louise Colding Sørensen (A) - formand

2. Dragan Popovic (V)

3. Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

4. Thomas Brücker (A)

5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget for Natur, Miljø og Klima varetager opgaver på det natur-, miljø- og klimamæssige område.


Udvalget for Omsorg og Livskraft

1. Christina Thorholm (B) - formand

2. Annette Rieva (V)

3. Susanne Due Kristensen (A).

4. Peter Lennø (O)

5. Ingo Hvid (A)

Udvalget for Omsorg og Livskraft varetager opgaver på social-, omsorgs-, og sundhedsområdet.

 

Udvalget for Kultur og Fritid

1. Rikke Macholm (F) - formand

2. Dragan Popovic (V)

3. Christina Høi Skovdal (A)

4. Louise Colding Sørensen (A)

5. Dorte Meldgaard (C)

Udvalget for Kultur og Fritid varetager opgaver vedrørende kultur og fritid så som kunst, musik, teater, billedkunst, børnekultur, kulturturisme, naturturisme og kulturformidling, og bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland i samarbejde med udvalget for erhverv, beskæftigelse og turisme.

 

Udvalget for Idræt og Sundhed

1. Hanne Kirkegaard (V) - formand

2. Thomas Brücker (A)

3. Dragan Popovic (V)

4. Øzgen Yücel (V)

5. Vivi Wøldike (A)

Udvalget for Idræt og Sundhed varetager opgaver vedrørende idræt og sundhed.

 

Udvalget for Børn, Familie og Unge

1. Peter Frederiksen (V) - formand

2. Christina Høi Skovdal (A)

3. Jørgen Suhr (B)

4. Mette Thiesen (D)

5. Annette Rieva (V)

Udvalget for Børn, Familie og Unge varetager opgaver vedrørende dagtilbud, uddannelse og læring, indsats i relation til børn, unge og familier.

 

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

 1. Thomas Elong (V) - formand

2. Vivi Wøldike (A)

3. Dorte Meldgaard (C)

4. Søren P. Østergaard (V)

5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme varetager opgaver vedrørende kommunens erhvervspolitik i samarbejde med Økonomiudvalget.

 

Hvis du vil vide mere om de enkelte udvalg samt hvilke områder de varetager opgaver indenfor, henvises til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS