De politiske udvalg

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver. I Hillerød Kommune er der udover økonomiudvalget nedsat syv politiske udvalg samt to §17, stk. 4 udvalg. Hvis du vil vide mere om de enkelte udvalg samt hvilke områder de varetager opgaver indenfor, henvises til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune.

Økonomiudvalget

1. Kirsten Jensen (A)

2. Klaus Markussen (V)

3. Peter Frederiksen (V)

4. Jamil Cheheibar (A)

5. Christina Thorholm (B)

6. Søren P. Østergaard (V)

7. Mette Thiesen (D)

8. Peter Langer (F)

9. Peter Lennø (V)

Økonomiudvalget består af 9 medlemmer. Borgmesteren er formand for økonomiudvalget.
Økonomiudvalget varetager opgaver på række række, bl.a. tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold, løn- og personaleforhold inden for alle kommunale administrationer områder og kommunale økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen mm

Hillerød Byråd har nedsat følgende stående udvalg, som hver nye varetager opgaver inden for et bestemt fagområde. Herunder kan du se, hver sidder i de forskellige udvalgte samt en kort beskrivelse af, forskellige steder de enkelte udvalgte forskellige opgaver indenfor.

 

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

1. Dan Riise (V) - formand

2. Mie Lausten (A)

3. Øzgen Yücel (V)

4. Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

5. Peter Langer (F)

Udvalget varetager opgaver på det arkitektoniske-, planmæssige og trafikale område.

 

Natur, Miljø og Klimaudvalget

1. Louise Colding Sørensen (A) - formand

2. Dragan Popovic (V)

3. Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

4. Thomas Brücker (A)

5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget varetager opgaver på det natur-, miljø- og klimamæssige område.


Omsorg og Livskraftsudvalget

1. Christina Thorholm (B) - formand

2. Annette Rieva (V)

3. Susanne Due Kristensen (A).

4. Peter Lennø (V)

5. Ingo Hvid (A) 

Udvalget varetager opgaver på social-, omsorgs-, og sundhedsområdet.

 

Kultur og Fritidsudvalget

1. Rikke Macholm (F) - formand

2. Dragan Popovic (V)

3. Christina Høi Skovdal (A)

4. Louise Colding Sørensen (A)

5. Nikolaj Frederiksen (C)

Udvalget varetager opgaver om kultur og fritid som kunst, musik, teater, billedkunst, børnekultur, kulturturisme, naturturisme og kulturformidling, og bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

 

Idræt og Sundhedsudvalget

1. Hanne Kirkegaard (V) - formand

2. Thomas Brücker (A)

3. Dragan Popovic (V)

4. Øzgen Yücel (V)

5. Vivi Wøldike (A)

Udvalget varetager opgaver om idræt og sundhed.

 

Børn, Familie og Ungeudvalget

1. Peter Frederiksen (V) - formand

2. Christina Høi Skovdal (A)

3. Jørgen Suhr (B)

4. Mette Thiesen (D)

5. Annette Rieva (V)

Udvalget varetager opgaver om dagtilbud, uddannelse og læring, indsats i forhold til børn, unge og familier.

 

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget

 1. Thomas Elong (V) - formand

2. Vivi Wøldike (A)

3. Nikolaj Frederiksen (C)

4. Søren P. Østergaard (V)

5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget varetager opgaver om kommunale erhvervspolitik i samarbejde med økonomiudvalget.

  

§ 17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel

Byrådsmedlem Jamil Cheheibar (A) som formand
Byrådsmedlem Peter Frederiksen (V)
Byrådsmedlem Thomas Elong (V)
Byrådsmedlem Nikolaj Frederiksen (C)
Byrådsmedlem Vivi Wøldike (A)
Kommunaldirektøren
Lederen of SSP
afdelingschef for Familie og Sundhed
afdelingschef for Skoleafdelingen
Leder of Integration i Jobcenteret
Leder af Hillerøds Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)
Leder af Miljø, Byg og Beredskab
Nordsjællands Politi


Formålet med § 17, stk. 4 udvalg til styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel er at skærpe alt bevidsthed om synergier og sammenhængsmuligheder og give forslag til politisk mål og strategier der, hvor der kan gøres andet bare i fællesskab for at inspirere og skabe sammenhæng henover enten livsforløb, samlet livssituationer, familie - og netværkssammenhænge eller fysiske nærmiljøer. Udvalget skal således skabe dialog om sammenhæng, koordination og overblik over, om vi i fællesskabet gør alt, hvad vi kan for at fremme målene. Dialogen skal skabes og strategierne udformes både de steder, hvor delegationen er tydelig og de steder hvor opgaveløsningen har butikken overlapning. Udvalget faciliterer, at dialogen sker både mellem de politiske og operationelle aktører, der er involverede i området,

forretningsorden

§ 17, stk. 4 Udvalg til borgerinvolvering

Byrådsmedlem Øzgen Yücel (V) som formand
Byrådsmedlem Annette Rieva (V)
Byrådsmedlem Søren P. Østergaard (V)
Byrådsmedlem Mie Lausten (A)
Byrådsmedlem Ingo Hvid (A) 
Borger Peter Lindholm Sørensen
Borger Hanne Hou
Borger Niels-Henrik Meedom

Formålet med § 17, stk. 4 udvalget er, at involvere borgere, organisationer og virksomheder, og komme med forslag til, hvordan vi skaber mere involvering og indflydelse gennem brugerbestyrelser, lokalråd med mere, så det bliver mere attraktivt og meningsfuldt at være en del af dem. De bedste forslag anvendes i de faste udvalgs arbejdsmetoder. 

Udvalget samarbejder med de stående udvalg om sager hvor borgerinvolveringen skal løftes. Det er afgørende at borgerinvolveringen udvikler sig på baggrund af konkret sager. Udvalget udvikler forslag til borgerinvolvering i samarbejde med den relevante stående udvalg. De bedste forslag anvendes i de faste udvalgs arbejdsmetoder.

Borgerinvolvering kan tillægges mange forskellige betydninger og man kan med fordel skelne imellem om det gældende borgerens inddragelse i sin egen sag, inddragelse af grupper af borgere eller alle borgere. På samme måde er det afgørende at man gør sig bevidst om forskellige niveauer af inddragelse, herunder information, høring, dialog, deltagelse, samskabelse og medborgerskab / empowerment.

 

Dialog med politiske udvalg

Du har mulighed for at komme i dialog med et politisk valg ved at deltage på et udvalgt og fortælle din mening om en sag. Du finder information i vejledning om dialog med de politiske udvalg.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her