Samarbejde mellem Hillerød Kommune og Lokalrådene

Lokalrådene har som repræsentanter for lokalområderne viden om og kontakt til Hillerøds lokalområder. Hillerød Kommune betragter derfor lokalrådene som dialogpartnere og høringspart i sager, der vedrører lokalområderne.

Lokalrådene i Hillerød er dog ikke oprettet af kommunen, og er fra kommunens side ikke tillagt nogen formel kompetence.

Hillerød Kommune vægter lokalrådenes rolle som bindeled og talerør for lokalområderne som helhed højt. Det er lokalrådenes opgave at sikre sig, at de kender til holdningerne hos dem, de virker blandt og på den måde sikre legitimitet både i lokalområdet og som samarbejdspartnere for Hillerød Kommune.

Byrådet besluttede i oktober 2016 følgende tilgang til samarbejdet med lokalrådene i Hillerød:

  • Vi arbejder for at drage nytte af hinandens ressourcer og lære af hinanden
  • Vi arbejder for at skabe et tillids- og respektfuldt samarbejde mellem Byrådet og lokalrådene
  • Vi arbejder for sammen at skabe gode, lokale resultater med respekt for helheden

Lokalrådene har mulighed for at afgive høringssvar på lige fod med øvrige lokale parter i relevante sager og inviteres til deltagelse i forbindelse med specifikke projekter og tiltag – fx ved udarbejdelsen af trafikplaner. 

Lokalrådene har ligeledes mulighed for at invitere medlemmer af Byrådet til møder og arrangementer og lokalrådene kan bede om foretræde for et udvalg. Lokalrådene kan også kontakte forvaltningen ved spørgsmål eller forslag.

Årligt dialogmøde

Der afholdes årligt et dialogmøde mellem lokalrådene, Byrådet og forvaltningen.

Formålet med mødet er bl.a. at lokalrådene orienteres om den forestående budgetproces, ligesom dialogmødet er skabe et grundlag for det kommende års samarbejde med udgangspunkt i gensidig orientering og drøftelser af både kommunale og lokale tiltag, projekter og idéer.
Mødet planlægges af forvaltningen i fællesskab med repræsentanter for lokalrådene.

Referat fra seneste dialogmøde

Kontaktperson

Der er udpeget en kontaktperson for lokalrådene i forvaltningen.

Kontaktpersonen er medskaber og tovholder på det årlige møde og formidler generel information til og fra lokalrådene. Kontaktpersonen bistår ligeledes lokalrådene i forhold til at skabe kontakt til kommunen i de tilfælde, at der er behov for dette. Dette kan eksempelvis være hvis lokalrådene står med spørgsmål, en konkret idé eller lignende, og har behov for at få hjælp med at komme videre ad de rette kanaler.

Kontaktoplysninger: Julie Fischer-Nielsen, Udviklingskonsulent, Kultur & Udvikling, Hillerød Kommune, mail: jufi@hillerod.dk, tlf. 72 32 34 13.

Relevante dokumenter

 

Guide til at finde nyttig viden

Dagsordener og referater fra de politiske udvalgsmøder 

Aktuelle borgermøder

Lokalplaner, herunder lokalplaner under opstart

Anlægsplanen Efterhånden som projekterne sættes i gang, kan man læse mere om de enkelte byggerier og vores samarbejdspartnere her

Webkort – her findes kommunekort, overblik over cykelruter, trafiktællinger, vejstatus, lokalplaner, skoledistrikter og meget anden information illustreret via kort

Aktuelle høringer på Bliv hørt

Borgertip – du kan give kommunen et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i kommunen

Nyhedsbrev – tilmeld dig kommunens nyhedsbreve om kultur og byudvikling

Se nyheder og følg med på Facebook

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her