Hillerød Kommune er - sammen med Allerød og Furesø Kommune - gået sammen om at udbyde personlig pleje og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem efter servicelovens § 83 og § 83a:

• Allerød Kommune
• Furesø Kommune
• Hillerød Kommune, bortset fra distrikt Lions Park, der er et selvstændigt hjemmeplejeområde i kommunen bestående af ca. 100 kollektivboliger til ældre, som er beliggende på Ødamsvej 1, 3400 Hillerød.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit lll, der er kendt som udbud efter ”light-regimet”. Light-regimet indebærer, at kommunerne som ordregivere skal iagttage de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved tildeling af kontrakten.

Procedure

Hvis du er interesseret i at deltage i opgaven, kan du tilmelde dig via www.mercell.dk. Når du har trykket på linket tilmelder du dig ved at trykke på den blå linie nederst: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du først udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse, og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login-koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Tilbudsfrist er 15. maj 2017 kl. 12.

Leverandører som tilbyder personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmeplejen, Bakkegade 23, 3400 Hillerød, Tlf. 7232 6200

Cura Pleje A/S, www.curapleje.dk

Selvvalgt hjælper - Hillerød Kommune ansætter og aflønner den selvvalgte hjælper

Leverandører som tilbyder madservice

MAD til hver DAG, www.madtilhverdag.dk

Det Danske Madhus A/S, www.detdanskemadhus.dk 

Virksomheder, der ønsker at levere madservice til ældreområdet i Hillerød kan ansøge om godkendelse ved henvendelse til Hillerød Kommune, Ældre og sundhed, att. Johannes Bo Nielsen.

Leverandører som tilbyder indkøb af dagligvarer

Frit valg

Lovændringen om frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp trådte i kraft den 1. januar 2013.

Den overordnede målsætning med "frit valg" er at give modtagere af hjemmehjælp valgmulighed mellem så mange kvalificerede leverandører som muligt.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS