Indkøb og udbud

Her finder du informationer om Hillerød Kommunes udbud af varer og tjenesteydelser samt krav til at blive leverandør til kommunen.

Udbuds- og Indkøbspolitik m.m.

Byrådet har godkendt en ny udbuds- og indkøbspolitik. Politikken skal sikre, at Hillerød Kommunes udbud af varer- og tjenesteydelser og bygge- og anlægsområdet foregår med vægt på information, fleksibilitet og høj kvalitet.

Udbuds- og indkøbspolitik for Hillerød Kommune

 

Kommunale udbud - varer og tjenesteydelser

 Hvorfor sender vi opgaver i udbud?


Hillerød Kommune vil sikre at borgerne får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For Hillerød Kommune er det ikke i sig selv afgørende, om en opgave varetages af kommunen eller af private leverandører. Det afgørende er, at opgaven løses bedst og billigst.

Når Hillerød Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om, at en eller flere af følgende scenarier indfries:
At kommunen kan få løst opgaven billigere af en privat leverandør
At den private leverandør kan levere en højere kvalitet i opgavevaretagelsen
At der kan opnås en højere grad af forsyningssikkerhed
At det kan give borgerne en valgmulighed mellem flere leverandører, eksempelvis den kommunale leverandør og en eller flere private leverandører

 

Hvilke opgaver må en kommune sende i udbud?


De fleste kommunale opgaver kan varetages af private leverandører. Dog kan myndighedsopgaver som hovedregel ikke løses af private, for eksempel visitationsopgaver.
Endvidere kan det i lovgivningen være fastsat, at en opgave skal udføres af kommunalt ansatte. Det gælder eksempelvis undervisning i folkeskolen.

 

Sociale klausuler

Hillerød Byråd har, for at hjælpe de unge, der har svært ved at skaffe praktikpladser, besluttet at der skal stilles krav om sociale klausuler i kommunens udbudsopgaver. En social klausul er et vilkår om at en leverandør til kommunen skal anvende et bestemt antal personer, der er beskæftiget med at opfylde kontrakten skal være praktikanter eller lærlinge.

Du kan læse nærmere om brug af sociale klausuler i denne vejledning og læse et udkast til en kontraktklausul her.

 

Fortrolighedserklæring

Alle leverandører, der enten tester, udarbejder eller modtager data fra Hillerød Kommune skal underskrive en fortrolighedserklæring. Erklæringen skal udfyldes og efterfølgende sendes til Digitalisering og IKT.

Fortrolighedserklæring i Word-format

 

Socialøkonomiske virksomheder (SØV)

Hillerød Kommune vil være med til at fremme socialøkonomisk virksomhed og virksomheders sociale ansvar (CSR). Det vil vi, fordi vi tror på at socialt ansvarlige virksomheder kan give flere mennesker mulighed for at blive en del af et arbejdsmarked og et arbejdsmæssigt fællesskab og fordi virksomheder kan bidrage til ansvarlig vækst, sammenhængskraft og udvikling af bæredygtige lokalsamfund. 

Kommunen har derfor lavet en strategi for området, som blev vedtaget af Byrådet den 30. januar 2019. Strategien skal ses i sammenhæng med mål og indsatser på både det erhvervspolitiske, arbejdsmarkedspolitiske, socialpolitiske og udbuds- og indkøbspolitiske område, ligesom den er med til at udfolde kommunens vision Læring og Livskraft, som blandt andet lyder: 

Vi tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst. Vores tilgang er baseret på nysgerrighed, bæredygtighed og respekt for naturens ressourcer – og vi gør det klogt, ansvarligt og sammen
 

Globalt kobler socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar sig meget tæt til FN’s verdensmål nr. 3, 11, 12, 13, 16 og 17 (se f.eks. www.verdensmaalene.dk) som Byrådet også ønsker at medvirke til at indfri. 

På indkøbsområdet ønsker vi at bidrage til at flere socialøkonomiske virksomheder får mulighed for at blive leverandører til kommunen. For at sikre, at disse leverandører tænkes ind ved alle indkøb under tærskelværdien (på pt. 1,6 mio. kr.) giver vi alle interesserede socialøkonomiske virksomheder mulighed for at skrive til Indkøb, så vi nemt kan danne os et overblik over hvilke SØV leverandører der tilbyder varen eller ydelsen. 

Vi har brug for følgende oplysninger om jer:

  • Firmanavn
  • Adresse
  • Kontaktperson
  • E-mail
  • Telefon
  • Branche
  • Antal ansatte samt
  • Hvilke type kontrakter I er interesseret i. 

Send disse oplysninger til indkob@hillerod.dk så kontakter vi jer. 

Kommunens SØV strategi

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her