Vedligehold af ejendomme

Vores bygninger udsættes for daglig brug, slid, vind og vejr og skal løbende vedligeholdes, så bygningernes økonomiske og funktionelle værdi ikke forringes unødigt. Udearealerne skal passes og sneryddes om vinteren.

Indvendig og udvendig vedligehold

Mindre daglige vedligeholdelsesopgaver udføres af kommunens tekniske servicepersonale. Større vedligeholdelsesopgaver udbydes inden for fagene el, vvs, maler, tømrer og murer.

Hillerød Kommune er i gang med at gennemføre næste udbudsrunde.

Grønt vedligehold

Vedligehold gælder ikke kun bygningerne. Langt størsteparten af de kommunale ejendommes areal ligger under åben himmel. Vores udearealer danner rammerne for motion, idræt, kultur og friluftsliv, og er med til at give vores ejendomme og byen identitet og karakter.

Arealerne er af meget forskellig karakter - fra legepladsen rundt om børnehaven, over haveanlægget ved plejehjemmet til asfalterede p-pladser. Pleje- og vedligeholdelsesniveauet er tilsvarende forskelligt og tilpasses ejendommens type og brug.

Størsteparten af vores ejendommes grønne arealer vedligeholdes af kommunens egne folk, der udfører grøn pleje, henter affald, leverer sand til sandkasser, samt sørger for sne- og glatførebekæmpelse om vinteren.

Opgaver ud over den løbende vedligeholdelse, fx. omlægninger og nyanlæg, bliver udført som separate underhåndsbud eller indhentning af tilbud alt efter opgavens størrelse og art.

Større udbud vil blive annonceret af de sædvanlige kanaler og vil fremgå af denne side.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her