Vedligehold af ejendomme

Vores bygninger udsættes for daglig brug, slid, vind og vejr og skal løbende vedligeholdes, så bygningernes økonomiske og funktionelle værdi ikke forringes unødigt. Udearealerne skal passes og sneryddes om vinteren.

Akut og løbende vedligehold

Al akut og løbende vedligeholdelse på kommunens bygninger har været i udbud i 2013. Bygningsmassen er delt op i 3 vedligeholdelsesdistrikter, som serviceres af hver sin servicepartner, nemlig virksomhederne Hansen og Graversen A/S, Skou Gruppen A/S og HRH A/S. Den nuværende aftale med de 3 servicepartnere løber frem til marts 2015 med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Vi forventer at næste udbudsrunde vil blive gennemført i perioden 2015-2017.

Andre vedligeholdelsesopgaver

Planlagte vedligeholdelsesopgaver bliver udført som separate udbud eller underhåndsbud alt efter opgavens størrelse. Opgaverne udbydes i takt hen over årene.

Underhåndsbuddene bliver indhentet fra håndværkere / entreprenører og fra servicepartnerne.

Grønt vedligehold

Vedligehold gælder ikke kun bygningerne. Langt størsteparten af de kommunale ejendommes areal ligger under åben himmel. Vores udearealer danner rammerne for motion, idræt, kultur og friluftsliv, og er med til at give vores ejendomme og byen identitet og karakter.

Arealerne er af meget forskellig karakter - fra legepladsen rundt om børnehaven, over haveanlægget ved plejehjemmet til asfalterede p-pladser. Pleje- og vedligeholdelsesniveauet er tilsvarende forskelligt og tilpasses ejendommens type og brug.

Størsteparten af vores ejendommes grønne arealer vedligeholdes af kommunens egne folk, der udfører grøn pleje, henter affald, leverer sand til sandkasser, samt sørger for sne- og glatførebekæmpelse om vinteren.

Opgaver ud over den løbende vedligeholdelse, fx. omlægninger og nyanlæg, bliver udført som separate underhåndsbud eller indhentning af tilbud alt efter opgavens størrelse og art.

Større udbud vil blive annonceret af de sædvanlige kanaler og vil fremgå af denne side.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS