Nyt Sundhedscenter. Byggeriet stod færdigt september 2016.

Udbud af bygge- og anlægsprojekter

Anlægsprojekter udbydes efter kommunens udbudspolitik og efter en vurdering af den mest hensigtsmæssige udbudsform for det enkelte projekt. Se hvilke projekter, der aktuelt udbydes.

2017-03: Aktuelt udbud af rammeaftaler om håndværkerydelser

Hillerød Kommune har offentliggjort udbudsmaterialet for rammeaftaler for udførelse af håndværkerydelser. Rammeaftalerne udbydes som et begrænset EU-udbud – og har en varighed på 2 år med mulighed for to forlængelser på hver ét 1 år.

Udbudsmaterialet kan hentes fra denne side.

Rammeaftale for udførelse af håndværkerydelser udbydes i fagentreprise for murer-, tømrer-, maler-, VVS- og el-arbejder på ejendomme, der ejes eller administreres af Hillerød Kommune. Udbuddet omfatter udførelse af arbejder inden for vedligeholdelse, renovering og ombygning. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler, der hver omfatter én fagentreprise, hvor der forventeligt vil blive indgået aftale med 3-5 leverandører.

Hillerød Kommune forventer at kunne indgå kontrakt primo juni 2017.

 

Hvordan udbydes opgaverne?

Alle bygge- og anlægsprojekter er underlagt og udbydes efter kommunens ”Udbudspolitik” og følger den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Link til Hillerød Kommunes Udbudspolitik

Når projekterne planlægges, foretager Forvaltningen en vurdering af hvilken udbudsform, der er mest hensigtsmæssig i forhold til projektets karakter, økonomi og tid.

Kommunen udbyder ofte opgaver til en totalrådgiver for herefter at udbyde opgaven i hoved– eller fagentrepriser.

Ydelser og udbudsformer

Større rådgivnings- og projekteringsopgaver udbydes som regel i begrænset udbud med normalt 5 deltagere efter forudgående prækvalifikation.

Entreprenørydelser underlagt Tilbudsloven udbydes oftest som ”Begrænset licitation uden prækvalifikation” (indbudt) med normalt 5 deltagere eller som ”Underhåndsbud” med 3 højest 4 deltagere.

Entreprenørydelser underlagt EU’s Udbudsdirektiv udbydes som regel i begrænset udbud med normalt 5 deltagere efter forudgående prækvalifikation.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier ved valg af rådgiver varierer efter opgavetype. Dog har kommunen oftest anvendt ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Tildelingskriterier ved valg af entreprenør i hoved- og fagentrepriser er som regel ”Laveste pris”.

Tildelingskriterier ved valg af totalentreprenør er som regel ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Annoncering

Hillerød Kommunes anlægsopgaver udbydes gennem alle de lovpligtige kanaler, fx

  • udbud.dk (Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside)
  • ted.europa.eu (Tender Electronic Daily) Den Europæiske Unions database for offentlige udbud), samt
  • på kommunens egen hjemmeside

På udbud.dk og ted.europa.eu er det muligt at opsætte søgeagenter, så man får besked, når der udbydes et arbejde, der matcher dine ønsker.

Aktuelle udbud ses bl.a. på denne side.

 

 

Aktuelle projekter i udbud

Aktuelle projekter i udbud ses af boksen "Aktuelle udbud". 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS