Nyt Sundhedscenter. Byggeriet stod færdigt september 2016.

Udbud af bygge- og anlægsprojekter

Anlægsprojekter udbydes efter kommunens udbudspolitik og efter en vurdering af den mest hensigtsmæssige udbudsform for det enkelte projekt. Se hvilke projekter, der aktuelt udbydes.

Hvordan udbydes opgaverne?

Alle bygge- og anlægsprojekter er underlagt og udbydes efter kommunens ”Udbudspolitik” og følger den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Link til Hillerød Kommunes Udbudspolitik

Når projekterne planlægges, foretager Forvaltningen en vurdering af hvilken udbudsform, der er mest hensigtsmæssig i forhold til projektets karakter, økonomi og tid.

Kommunen udbyder ofte opgaver til en totalrådgiver for herefter at udbyde opgaven i hoved– eller fagentrepriser.

Ydelser og udbudsformer

Større rådgivnings- og projekteringsopgaver udbydes som regel i begrænset udbud med normalt 5 deltagere efter forudgående prækvalifikation.

Entreprenørydelser underlagt Tilbudsloven udbydes oftest som ”Begrænset licitation uden prækvalifikation” (indbudt) med normalt 5 deltagere eller som ”Underhåndsbud” med 3 højest 4 deltagere.

Entreprenørydelser underlagt EU’s Udbudsdirektiv udbydes som regel i begrænset udbud med normalt 5 deltagere efter forudgående prækvalifikation.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier ved valg af rådgiver varierer efter opgavetype. Dog har kommunen oftest anvendt ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Tildelingskriterier ved valg af entreprenør i hoved- og fagentrepriser er som regel ”Laveste pris”.

Tildelingskriterier ved valg af totalentreprenør er som regel ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Annoncering

Hillerød Kommunes anlægsopgaver udbydes gennem alle de lovpligtige kanaler, fx

  • udbud.dk (Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside)
  • ted.europa.eu (Tender Electronic Daily) Den Europæiske Unions database for offentlige udbud), samt
  • på kommunens egen hjemmeside

På udbud.dk og ted.europa.eu er det muligt at opsætte søgeagenter, så man får besked, når der udbydes et arbejde, der matcher dine ønsker.

Aktuelle udbud ses bl.a. på denne side.

Aktuelle projekter i udbud

Aktuelle projekter i udbud ses af boksen "Aktuelle udbud". 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her