Retningslinjer, vejledninger m.v.

Her findes bl.a. Hillerød Kommunes AB92, ABT93, Håndværkerinstruks, Byggestyringsregler, referater m.v., samt vores registreringsskema for virksomheder, som ønsker at komme i betragtning for udførelse af byggeopgaver.

Hillerød Kommune værdsætter et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervsliv og virksomheder, som leverer produkter og serviceydelser til os.

Samarbejdet udmønter sig bl.a. ved regelmæssige møder med C4, erhvervsforeningen i Hillerød, hvor vi har mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og ønsker.

Regler, retningslinjer og instrukser 

På mange områder har vi specifikke regler og retningslinjer, der skal følges, når man arbejder for Hillerød Kommune, fx:

Byggestyringsregler

Alle større bygge- og anlægsprojekter i Hillerød Kommune er underlagt regler fastlagt i kommunens ”Byggestyringsregler”.
Byggestyringsreglerne indeholder de overordnede bestemmelser for den politiske og administrative behandling af bygge- og anlægsarbejder på anlægs-budgettet i Hillerød Kommune.

Find Byggestyringsreglerne i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden.

AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)

Hillerød Kommune benytter AB18s aftaleforhold. AB18 kan læses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

ABT18 (Almindelige betingelser for totalentreprise i bytte- og anlægsvirksomhed)

Hillerød Kommune benytter ABT18s aftaleforhold. ABT18 kan læses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsensen hjemmeside.

ABR18 (Almindelige betingelser for rådgivning i bygge- og anlægsvirksomhed

Hillerød Kommune benytter ABR18s aftaleforhold. ABR18 kan læses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsensen hjemmeside.

Regler og instrukser for håndværkere, der arbejder for Hillerød Kommune

Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring, sikring og forsikring. Derfor forventer vi, at eksterne håndværkere udviser vilje og evne til at overholde gældende regler og lovgivning. Vi har udarbejdet foldere, der indeholder vores  instrukser for at understrege, hvad vi forstår ved sikkert arbejde. Der findes 2 udgaver af folderen: en, der anvendes ved driftsopgaver, og en, der anvendes ved anlægsopgaver.

Instruktionsfolderne indeholder blanketterne:

1. Erklæring
2. Specifikke regler for udførelse af varmt arbejde

Vi forventer, at håndværkeren sætter sig grundigt ind i reglerne og informerer sine medarbejdere efterfølgende.

Bemærk at erklæringen, der er tilknyttet "Instrukser til håndværkeren" skal underskrives af både håndværker og rekvirent. Hvis der skal udføres varmt arbejde, skal også ”Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde” underskrives af såvel institutionsleder, brandvagt og håndværker.

Find foldere og blanketter i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden. Folderne findes som elektronisk bladre-pdf og som pdf til download.

Byggepladsskilte, retningslinjer for udførelse af

Vi har udfærdiget en designmanual for udførelsen af byggepladsskilte. Her findes overordnede principper for udfærdigelsen, samt eksempler på praktisk anvendelse. Filer med Hillerød Kommunes logo fås ved at skrive en mail til Ejendomme.

Find retningslinjerne i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden. Retningslinjerne findes som elektronisk bladre-pdf og som pdf til download.

Skiltning ved ejendomme, retningslinjer for design af

Denne vejledning supplerer og uddyber Hillerød Kommunes Designvejledning på området skiltning. Med skiltning forstås her skiltning af institutionens navn og adresse samt henvisningsskilte. 

Find retningslinjerne i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden. Retningslinjerne findes som elektronisk bladre-pdf og som pdf til download.

Sikkerhedsstillelse

Byrådet vedtog nye krav til sikkerhedsstillelse pr. 26. oktober 2016.

  • Bygge- og anlægsentrepriser med en sum på kr. 600.000 og derover:
    Krav om sikkerhedsstillelse.
  • Bygge- og anlægsentrepriser med en sum under kr. 600.000:
    Krav om sikkerhedsstillelse, hvis Forvaltningen skønner det rimeligt og relevant.

Kan vi kontakte jeres firma?

Vi hører meget gerne fra virksomheder, som ønsker at komme i betragtning til udførelse af opgaver for Hillerød Kommune. For at komme i betragtning udfyldes online skemaet på denne side. 

Ejendomme vil løbende indbyde forskellige firmaer til aktuelle opgaver. 

Udfyld venligst vores registreringsform. Bemærk, det kan tage et par minutter, mens registeringen finder sted. Du vil modtage en bekræftelsesmail i din indboks, når registeringen har fundet sted korrekt.

Vejnavn, husnummer og evt. etage
Anvendes ved flerlinjede adresser
Virksomhedens hovednummer
Virksomhedens emailadresse
Fornavn efterfulgt af efternavn
Vi anvender denne mailadresse til vores bekræftelsesmail.
Vælg gerne flere fra listenVi har både små og store opgaver. Ved at angive jeres foretrukne entreprisesum hjælper I os med at matche opgave og virksomhed.
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket. For at tilbagekalde samtykket skal du kontakte Ejendomme. Tilbagekaldelse af et samtykke vedrører kun fremtidige behandling.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her