Retningslinjer, vejledninger m.v.

Her findes bl.a. Hillerød Kommunes AB92, ABT93, Håndværkerinstruks, Byggestyringsregler, referater m.v., samt vores registreringsskema for virksomheder, som ønsker at komme i betragtning for udførelse af byggeopgaver.

Hillerød Kommune værdsætter et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervsliv og virksomheder, som leverer produkter og serviceydelser til os.

Samarbejdet udmønter sig bl.a. ved regelmæssige møder med C4, erhvervsforeningen i Hillerød, hvor vi har mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og ønsker.

Teknisk dialogmøde om rammeaftaler for håndværkerydelser - 23/2-2017

Hillerød Kommune udbyder i 2017 en rammeaftale for udførelse af håndværkerydelser i fagentreprise for murer-, tømrer-, maler-, VVS- og el-arbejder på ejendomme, der ejes eller administreres af Hillerød Kommune. Udbuddet omfatter udførelse af arbejder inden for vedligeholdelse, renovering og ombygning. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler, der hver omfatter én fagentreprise, hvor der forventeligt vil blive indgået aftale med 3-5 leverandører.

Hillerød Kommune ønsker en teknisk dialog forud for gennemførelsen af udbuddet med et repræsentativt udsnit af små og mellemstore virksomheder i vores lokalområde, og har bedt C4 om forslag til virksomheder til at deltage i et teknisk dialogmøde for at få deres input til en række centrale elementer i den valgte udbudsstrategi. Der vil blive offentliggjort referat fra mødet her på hjemmesiden.

Det tekniske dialogmøde fandt sted:

Torsdag den 23. februar kl. 12.30 – 14 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Til mødet har Hillerød Kommune inviteret følgende virksomheder:

 • HHM
 • Hansen og Graversen Murermestre A/S
 • Malerfirmaet 10 Kanten
 • Hillerød El-Service
 • Erik Nielsen VVS
 • Børge Nielsen A/S

Referat af ovenstående møde kan hentes og læses her.

Regler, retningslinjer og instrukser 

På mange områder har vi specifikke regler og retningslinjer, der skal følges, når man arbejder for Hillerød Kommune, fx:

Byggestyringsregler

Alle større bygge- og anlægsprojekter i Hillerød Kommune er underlagt regler fastlagt i kommunens ”Byggestyringsregler”.
Byggestyringsreglerne indeholder de overordnede bestemmelser for den politiske og administrative behandling af bygge- og anlægsarbejder på anlægs-budgettet i Hillerød Kommune.

Find Byggestyringsreglerne i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden.

AB92 (Almindelige Bestemmelser)

Hillerød Kommunes præciseringer og fravigelser til AB92 kan findes i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden.

Bestemmelserne findes både som en bladre PDF fil og en redigerbar Publisherfil.

ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise)

Hillerød Kommunes præcisering og fravigelser til ABT93 kan findes i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden.

Bestemmelserne findes både som en bladre PDF fil og en redigerbar Publisherfil.

Regler og instrukser for håndværkere, der arbejder for Hillerød Kommune

Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring, sikring og forsikring. Derfor forventer vi, at eksterne håndværkere udviser vilje og evne til at overholde gældende regler og lovgivning. Vi har udarbejdet foldere, der indeholder vores  instrukser for at understrege, hvad vi forstår ved sikkert arbejde. Der findes 2 udgaver af folderen: en, der anvendes ved driftsopgaver, og en, der anvendes ved anlægsopgaver.

Instruktionsfolderne indeholder blanketterne:

1. Erklæring
2. Specifikke regler for udførelse af varmt arbejde

Vi forventer, at håndværkeren sætter sig grundigt ind i reglerne og informerer sine medarbejdere efterfølgende.

Bemærk at erklæringen, der er tilknyttet "Instrukser til håndværkeren" skal underskrives af både håndværker og rekvirent. Hvis der skal udføres varmt arbejde, skal også ”Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde” underskrives af såvel institutionsleder, brandvagt og håndværker.

Find foldere og blanketter i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden. Folderne findes som elektronisk bladre-pdf og som pdf til download.

Byggepladsskilte, retningslinjer for udførelse af

Vi har udfærdiget en designmanual for udførelsen af byggepladsskilte. Her findes overordnede principper for udfærdigelsen, samt eksempler på praktisk anvendelse. Filer med Hillerød Kommunes logo fås ved at skrive en mail til Ejendomme.

Find retningslinjerne i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden. Retningslinjerne findes som elektronisk bladre-pdf og som pdf til download.

Skiltning ved ejendomme, retningslinjer for design af

Denne vejledning supplerer og uddyber Hillerød Kommunes Designvejledning på området skiltning. Med skiltning forstås her skiltning af institutionens navn og adresse samt henvisningsskilte. 

Find retningslinjerne i boksen "Regler, retningslinjer og instrukser" her på siden. Retningslinjerne findes som elektronisk bladre-pdf og som pdf til download.

Sikkerhedsstillelse

Byrådet vedtog nye krav til sikkerhedsstillelse pr. 26. oktober 2016.

 • Bygge- og anlægsentrepriser med en sum på kr. 600.000 og derover:
  Krav om sikkerhedsstillelse.
 • Bygge- og anlægsentrepriser med en sum under kr. 600.000:
  Krav om sikkerhedsstillelse, hvis Forvaltningen skønner det rimeligt og relevant.

Kan vi kontakte jeres firma?

Vi hører meget gerne fra virksomheder, som ønsker at komme i betragtning til udførelse af opgaver for Hillerød Kommune. For at komme i betragtning udfyldes online skemaet på denne side. 

Ejendomme vil løbende indbyde forskellige firmaer til aktuelle opgaver. 

Udfyld venligst vores registreringsform. Bemærk, det kan tage et par minutter, mens registeringen finder sted. Du vil modtage en bekræftelsesmail i din indboks, når registeringen har fundet sted korrekt.

Vejnavn, husnummer og evt. etage
Anvendes ved flerlinjede adresser
Virksomhedens hovednummer
Virksomhedens emailadresse
Fornavn efterfulgt af efternavn
Vi anvender denne mailadresse til vores bekræftelsesmail.
Vælg gerne flere fra listenVi har både små og store opgaver. Ved at angive jeres foretrukne entreprisesum hjælper I os med at matche opgave og virksomhed.
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket. For at tilbagekalde samtykket skal du kontakte Ejendomme. Tilbagekaldelse af et samtykke vedrører kun fremtidige behandling.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS