Storparceller til private og almene boligbebyggelser på Dyremosegård i Skævinge

Landbrugsejendom på 124.040 m2 udbydes i 4 delområder til henholdsvis åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse og almene boliger.

Skævinge er Hillerød Kommunes næststørste by og udpeget som sekundært kommunecenter. Skævinge er de seneste år blevet udbygget og interessen for at bosætte sig i byen er fortsat stor.
Skævinge har bynære rekreative områder med sportsbaner og et kommende natur- og skovrejsningsprojekt; Skævinge Skov. I den nordlige del af byen ligger skolen, med sportshal og et kommende nyt stort kultur-, idræts- og fritidshus.
Skævinge har en levende bymidte med butikker, bibliotek, kirke og en station, der forbinder Skævinge med Hillerød og Frederiksværk/Hundested via Lokalbanen.

Ejendommen Dyremosegård er en landbrugsejendom, der udbydes i 4 delområder. Delområderne A, C og D til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse og delområde B til almene boliger.

Det samlede areal som er i udbud er på 124.040 m2 og fordeles således:
Delområde A – ca. 26.726 m2
Delområde B – ca. 44.482 m2
Delområde C – ca. 21.054 m2
Delområde D – ca. 31.778 m2

Tilbud på ejendommen

Ejendommen udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og projekt. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris, projekt og arkitektur.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt sendes digitalt til By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, byplan@hillerod.dk , så vi har det senest den 12. februar 2021, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Byudvikling Birgitte Christensen tlf. 72322136, mail bc@hillerod.dk

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale vedr. Dyremosegård - januar 2021

Udkast til købsaftale 

Tilbudsblanket delområde Dyremosegård

Kortbilag A, B og C som viser udbudsarealet

Bilag 22 i Hillerød Kommunes Spildevandsplan

Hillerød Kommunes arkitekturpolitik

Delområder Dyremosegård -  DWG-fil
Filen kan rekvireres ved at sende en mail til Stine Schwartz på mail sls@hillerod.dk

FAQ

Kan der ændres i anvendelse for de enkelte delområder i forhold til den eksisterende kommuneplanramme således, at der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri i alle delområderne?

Svar:
Den nye lokalplan for Dyremosegård vil tage udgangspunkt i de eksisterende kommuneplanrammer. Det vil dog være muligt at byde ind med et projekt for opførelse af tæt/lav, åben/lav boligbebyggelse, som kræver et kommuneplantillæg.
 

Hvornår skal udkast til skema A fremsendes?

Svar:
Tilbud på køb af delområde B til opførelse af almene boliger skal indeholde udkast til skema A. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her