Udbud af Dyremosegård til boligformål

Dyremosegård ligger ved Skævinge i den vestlige del af Hillerød Kommune. Ejendommen sælges samlet eller som ”storparceller”.

Ejendommen er opdelt i 3 delområder. Delområde 1 er på ca. 13,2 ha og er omfattet af lokalplan 01.66.B. Delområde 2 er på ca. 7,7 ha og er ikke lokalplanlagt, men ligger i fremtidigt byområde. Delområde 3 er på ca. 12,8 ha, ligger i landzone og kan ikke bebygges.  Der vil blive udarbejdet ny lokalplan på baggrund af de valgte projekter.

Tilbud på ejendommen

Ejendommen udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ejendommen udbydes på pris og projekt. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes digitalt til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, bc@hillerod.dk.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Birgitte Christensen tlf. 72322136, bc@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale for Dyremosegård, oktober 2016

Udkast til købsaftale

Tilbudsblanket 

Kortbilag A med angivelse af vej- og adgangsforhold og naturbeskyttede arealer i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Lokalplan 01.66.B – Boligområde ved Dyremosegård i Skævinge

Miljø- og geotekniske rapporter: 

Undersøgelse af 10. november 2006 fra Rådgivende Ingeniørfirma Jord Miljø A/S

Undersøgelse af 15. november 2006 fra Dines Jørgensen & Co.

Undersøgelse af 14. november 2006 fra Hoffmann

Undersøgelse af 22. januar 2007 fra Rådgivende ingeniørfirma Jord Miljø A/S

Undersøgelse af 15. marts 2007 fra Orbicon

Undersøgelse fra Jord Teknik af 15. marts 2007

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her