Udbud af "Triumfbuen" - SOLGT

Ullerødbyen ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerødbyen er gennem de sidste knap 10 år blevet realiseret og er nu tæt på at være færdigudbygget. Derfor ønsker Hillerød Kommune at starte udbygningen af den nordlige del af Ullerødbyen, hvor der gennem en årrække vil være mulighed for opførelse af omkring 550 villaer og rækkehuse.

Rettelser til bilag 8 i udbudsmateriale

Rettelsesblad bilag 8, tekniske forundersøgelser Triumfbuen

Nr. 8 Tekniske forundersøgelser - rettet 03.11.16

 

Delområde 1 – Triumfbuen - er det første område som nu udbydes til salg. Grunden er på 52.403 m2 med mulighed for udstykning til ca. 45 parcelhusgrunde med en gennemsnitsstørrelse på ca. 980 m2 varierende mellem ca. 830 m2 og ca. 1.200 m2

Tilbud på grunden

Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der også blive lagt vægt på, at grundene overvejende disponeres som anvist i den principielle udstykningsplan i lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes digitalt til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, bc@hillerod.dk, så vi har det senest den onsdag den 9. november 2016, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan, Birgitte Christensen tlf. 72322136, bc@hillerod.dk.

 

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Triumfbuen

Nr. 1 Udkast til købsaftale

Nr. 2 Tilbudsblanket

Nr. 3 Kortbilag grundkort - dxf-fil

Har du problemer med at åbne ovenstående dxf-fil, skal du kontakte Mette Fuglkjær på mail mefh@hillerod.dk

Nr. 4 Lokalplan 400 for Ullerød Nord

Nr. 5 Illustrationsplan

Nr. 6 Landskabsplan

Nr. 6.1 Kortbilag 1 - illustrationsplan

Nr. 6.2 Kortbilag 2 -Terræn og koteplan

Nr. 6.3 Kortbilag 3 - Landskabsplan

Nr. 7 Bygninger, veje og stier

Nr. 8 Tekniske forundersøgelse Triumfbuen - rettet 03.11.16

Nr. 9.1 Geoteknisk rapport nr. 1 - GEO 2005

Nr. 9.2 Geoteknisk rapport nr. 2 - GEO 2005

Nr. 9.3 Geoteknisk rapport nr. 3 - GEO 2005

Nr. 10 Geoteknisk undersøgelse Triumfbuen

Nr. 11 Indledende miljøscreening

Nr. 12.1 Ledningsplan - Oversigttegning

Nr. 12.2 Ledningsplan - Triumfbuen

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her