Udbud af storparceller til boliger i Skævinge

Storparcellerne sælges til private boligbebyggelser på Dyremosegård i Skævinge.

Skævinge er Hillerød Kommunes næststørste by. Skævinge er de seneste år blevet udbygget og interessen for at bosætte sig i byen er fortsat stor. Skævinge har bynære rekreative områder med sportsbaner og et kommende natur- og skovrejsningsprojekt; Skævinge Skov. I den nordlige del af byen ligger skolen, med sportshal og et kommende nyt stort kultur-, idræts- og fritidshus.
Skævinge har en levende bymidte med butikker, bibliotek, kirke og en togstation, der forbinder Skævinge med Hillerød og Frederiksværk/Hundested via Lokalbanen.

Ejendommen Dyremosegård er en landbrugsejendom, der udbydes i 3 delområder. Delområderne A, C og D til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse.

Det samlede areal, som er i udbud, er på ca. 79.558 m2 og fordeles således:

  • Delområde A – ca. 26.726 m2
  • Delområde C – ca. 21.054 m2
  • Delområde D – ca. 31.778 m2.

Tilbud på grundene

Grundene udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grundene udbydes på pris og projekt. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris, projekt og arkitektur.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes pr. mail til Hillerød Kommune, By og Miljø, mail: byplan@hillerod.dk. Frist for bud er senest den 6. december 2021, kl. 12.00.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, kan du kontakte Byudvikling, Birgitte Christensen tlf. 7232 2136, bc@hillerod.dk eller Mikael Mundt tlf. 7232 2121, mikmu@hillerod.dk.

FAQ

FAQ vil løbende blive opdateret med de spørgsmål vi får til udbuddet.

Opmåling af delområder
Hillerød Kommune har fået opmålt delområderne. Se dokumenterne under "Grundlag for afgivelse af tilbud".

Fordelingsvej
Den gennemgående fordelingsvej skal være en privat fællesvej.

Spørgsmål om tæt/lav bebyggelse i delområde D:
Kan der opnås dispensation i kommuneplanen for tæt/lav bebyggelse på område D (SV.B.21 angiver alene åben/lav herunder)?

Svar:
Der vil i samarbejde med køber blive udarbejdet ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg på baggrund af det valgte projekt. Hillerød Kommune er åbne over for projekter med tæt-lav bebyggelse på område D.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Dyremosegård

Udkast til købsaftale Dyremosegård

Tilbudsblanket Dyremosegård

Kortbilag A B og C

DWG-fil af fordelingsvejen
DWG-fil kan ikke downloades via hjemmesiden. Send en mail til byplan@hillerod.dk og anmod om at få den tilsendt. 

Udstykningsrids delområde A - PDF

Udstykningsrids delområde C - PDF

Udstykningsrids delområde D - PDF

DWG-fil af de opmålte delområder
DWG-fil kan ikke downloades via hjemmesiden. Send en mail til byplan@hillerod.dk og anmod om at få den tilsendt. 

Bilag nr. 22 til spildevandsplanen

Hillerød Kommunes arkitekturpolitik

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her