Udbud af ”Amorbuen” til åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse

Amorbuen er det næste boligområde i Ullerød Nord, der nu udbydes til salg.

Ullerødbyen ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerødbyen er gennem de sidste knap 10 år blevet realiseret og er nu tæt på at være færdigudbygget. Derfor ønsker Hillerød Kommune at starte udbygningen af den nordlige del af Ullerødbyen, hvor der gennem en årrække vil være mulighed for opførelse af omkring 550 villaer og rækkehuse.

Delområderne 2 og 3 - Amorbuen - er det næste boligområde, som nu udbydes til salg. Grunden er på 93.513 m2 med mulighed for udstykning til ca. 27 åben-lav boliger (delområde 2) og ca. 124 tæt-lav boliger (delområde 3). Amorbuen er omfattet af lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Tilbud på grunden
Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og arkitektur. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris, arkitektur og at grundene overvejende disponeres som anvist i den principielle udstykningsplan i lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes digitalt til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød på mail byplan@hillerod.dk , så vi har det senest den 11. marts 2020, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan, Birgitte Christensen tlf. 72322136, bc@hillerod.dk eller Mikael Mundt tlf. 72322121, mikmu@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale for Amorbuen, Januar 2020

Bilag 1 - Udkast til købsaftale for Amorbuen

Bilag 2 - Tilbudsblanket for Amorbuen

Bilag 3 - Arealopgørelse over Amorbuen

Bilag 3.1 - Arealoptegning DWG-fil

Har du problemer med at åbne ovenstående DWG-fil, skal du kontakte Stine Schwartz på mail sls@hillerod.dk

Bilag 4 - Lokalplan 400 for Ullerød Nord

Bilag 5 - Teknisk notat, Amorbuen, af 8. januar 2020

Bilag 5.1 - Geoteknisk rapport

Bilag 5.2 - Terrænplan

Bilag 5.3.1 Terrænmodel - DGN-fil

Bilag 5.3.2 Terrænmodel - DGN-fil 

Har du problemer med at åbne ovenstående DGN-filer, skal du kontakte Stine Schwartz på mail sls@hillerod.dk

Bilag 5.4 - Detailprojekt af natursti i den centrale område

Bilag 5.5a - Kortbilag med angivelse af gasledning

Bilag 5.5b - Deklaration om naturgasanlæg

Bilag 6 - Bygninger der skal nedrives – Moseholmsvej 10

Bilag 7 - Landskabsplan for hele Ullerød Nord, okt. 2015

Bilag 8 - Drifts- og plejeplan af 7. oktober 2019

Bilag 9 - Indledende miljøscreening Ullerød Nord

Bilag 10 - Gældende spildevandsplan for Hillerød Kommune

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her