Udbud af ”Albuen” i Ullerød Nord

Denne storparcel i Ullerød sælges til eksperimenterende villabyggeri af høj arkitektonisk kvalitet på 9 selvstændige parceller. Rammerne for byggeriet er brede og ambitionerne høje.

Ullerød ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerød er gennem de sidste knap 10 år blevet realiseret og er nu færdigudbygget.

Hillerød Kommune er derfor i gang med udbygningen af den nordlige del af Ullerød, hvor der gennem en årrække vil være mulighed for opførelse af omkring 550 villaer og rækkehuse.

Delområderne 7 - Albuen - er det næste boligområde, som nu udbydes til salg. Grunden er på 11.153 m2 til udstykning af ca. 9 parcelhusgrunde, der ønskes bebygget med eksperimenterende boliger. Albuen er omfattet af lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Tilbud på grunden

Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og projekt. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris, projekt, arkitektur og bæredygtighed. Kriterierne vil blive vægtet ligeligt.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes pr. mail til Hillerød Kommune, By og Miljø, mail: byplan@hillerod.dk. Frist for bud er senest den 6. december 2021, kl. 12.00.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, kan du kontakte Byudvikling, Birgitte Christensen tlf. 7232 2136, bc@hillerod.dk eller Mikael Mundt tlf. 7232 2121, mikmu@hillerod.dk.

FAQ

FAQ vil løbende blive opdateret med de spørgsmål vi får til udbuddet.

Der er indtil videre ikke kommet nogle spørgsmål.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Albuen

Udkast til købsaftale Albuen

Tilbudsblanket Albuen

Lokalplan 400 for Ullerød Nord

Hillerød Kommunes arkitekturpolitik

Teknisk notat, Albuen, af 25. maj 2021

Geoteknisk rapport

Terrænplan

3D Terrænmodel
3D terrænmodel kan ikke downloades via hjemmesiden. Send en mail til byplan@hillerod.dk og anmod om at få den tilsendt. 

Områdeplan

Landskabsplan for hele Ullerød Nord, oktober 2015

Drifts- og plejeplan af 7. oktober 2019

Indledende miljøscreening Ullerød Nord

Gældende spildevandsplan som du kan finde på Hillerød Kommunes hjemmeside 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her