Grunde til salg

Hillerød Kommune udbyder flere arealer til erhvervsbyggeri samt arealer til udstykning til boliger. Derudover udbydes P-hus Torvet med mulighed for opførelse af private boliger i op til 2 etager oven på P-huset.

 

 

 

Udbud af erhvervsarealer ved Smørkildevej i Favrholm

Hillerød Kommune udbyder 170.000 m2 grundareal til erhvervsformål i Favrholm. De udbudte arealer er beliggende nord for Overdrevsvejen, øst for Roskildevej, omkring den eksisterende Smørkildevej (”kræmmermarkedspladsen”)

   

 

 

 

Udbud af P-hus Torvet

P-huset udbydes til salg enten til forsat drift som P-hus med minimum 216 offentlige parkeringspladser eller som P-hus med mulighed for opførelse af private boliger i op til 2 etager oven på P-huset.


Genannonceret 23. marts 2018

     

 

 

 

Udbud af Dyremosegård til boliger

Dyremosegård ligger ved Skævinge i den vestlige del af Hillerød Kommune. Ejendommen sælges samlet eller som ”storparceller”.

Genannonceret 23. marts 2018

   

 

undefined

 

Erhvervsarealer i Rønnevang Syd - Hillerød Vest

Kan anvendes til butikker med særligt pladskrævende varer + værkstedsfaciliteter samt erhverv i miljøklasse 3-4 

Genannonceret 23. marts 2018

   

 

undefined

 

Erhvervsareal ved Gørløse

Kan anvendes til liberalt erhverv og offentlig privat service


Genannonceret 23. marts 2018

   

 

undefined

 

Erhvervsareal ved Trollesminde Kontorpark

Kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 1 samt offentlig og privat service

Genannonceret 23. februar 2018

   

 

undefined

 

Erhvervsareal i Rønnevang Syd - vest for Egespurs Allé

Kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 3-4

Genannonceret 23. marts 2018

   

 

undefined

 

 

Erhvervsarealer i den nye bydel Favrholm

I den nye bydel Favrholm bliver der mulighed for at etablere virksomheder der kræver god plads og optimal beliggenhed

   

 

undefined

 

Grunde til byggeprojekter og uddannelsesinstitutioner ved Hillerød Station og Carlsbergvej 

Freja ejendomme, Hillerød Kommune og DSB Ejendomsudvikling A/S er i gang med at udvikle det gamle baneterræn ved Carlsbergvej øst for Hillerød Station

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS