Strategi og vision

Her kan du se Hillerød Kommunes strategi, handlingsplan og visioner for Hillerød.

Hillerøds erhvervsstrategi og handleplan

Hillerød Kommune vil være attraktiv for nuværende og kommende virksomheder.

Med denne Erhvervsstrategi præsenterer vi vores mål og de første skridt til at nå det. Strategien er et bud på, hvordan vi sammen på tværs af sektorer skaber vækst til gavn for Hillerød, Nordsjælland og hele regionen. Hvordan kan vi bidrage til at styrke væksten, have flere gode arbejdspladser, sikre bedre og fremtidssikrede uddannelser og en professionel erhvervsservice?

Strategien er en invitation til alle, der ønsker at deltage i udviklingen af Hillerød som erhvervskommune. Den bygger på en analyse af erhvervslivet i Hillerød og dets udfordringer og indeholder de generelle og overordnede målsætninger for, hvor vi ønsker at bevæge os hen.

Strategien vil blive suppleret af 3 årige Handleplaner Vi skal bevare og styrke vores mangfoldige erhvervsklima og samtidig, med udgangspunkt i vores styrkepositioner, udnytte etableringen af Nyt Hospital Nordsjælland, Campus og udviklingen af den nye bydel syd for Hillerød til tiltrækning af nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vision for Hillerød Kommune

"Læring og Livskraft" er titlen på Hillerød Kommunes vision, der blev vedtaget af Byrådet i marts 2015.

"Vi har været igennem en god proces med at finde ind til kernen af, hvad der skal kendetegne Hillerød Kommune i årene frem. Vi har gjort det i et fællesskab mellem politikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger, borgere og forvaltning, og vi er landet med en rigtig god vision, som der er bred politisk opbakning til. Nu skal visionen leve. Vi skal ud og fortælle om den, og vi skal bruge den som pejlemærke i vores politiske arbejde", siger borgmester Dorte Meldgaard. 

"Visionen bygger på de strategier og handleplaner, vi har i forvejen, og samtidig peger den længere ud i fremtiden end disse. Derfor kan vi bruge den som et pejlemærke. Visionen lægger ikke op til, at vi skal ud og gøre en masse nyt og anderledes, men den tydeliggør, hvad vi skal gøre endnu mere af, og hvad vi skal gøre mindre af. På den måde er visionen også et prioriteringsværktøj både for Byrådet og forvaltningen".

Du kan læse mere om Hillerød Kommunes vision Her

Fra Købstad til Mødestad, vision for Hillerød bykerne

Hillerød er Nordsjællands handelscentrum - og bykernen spiller en helt særlig rolle.

Bykernen med gågaderne og Torvet summer af liv. Byens eventyrlige historie som slotsby og købstad afspejles og opleves i byens rum og kvalitet. Vores mødestad i hjertet af Nordsjælland søges af borgere og gæster. Her er rent, velholdt og indbydende. Torvet tiltrækker voksne og børn; vi handler, vi taler sammen, vi leger, og børnene leger - sommer og vinter.

Hillerøds bykerne giver plads til og muligheder for alle mennesker. Alle bliver taget godt imod, og her er let at finde rundt og let at komme til. Her bydes nye aktiviteter velkommen, og det er let at få støtte til nye ideer. Bykernen er noget ud over det sædvanlige - bykernen er skabt af og for mennesker. det er attraktivt at bo i bykernen. Det er dejligt at komme her, at være her, at mødes - at opleve, handle og bruge bykernens mange rum.

Fra Købstad til Mødestad

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her