Private spildevandsanlæg

Hillerød Kommune er myndighed for spildevand, mens Hillerød Forsyning A/S står for driften. På denne side kan du blandt andet finde oplysninger om etablering af private spildevandsanlæg og færdigmelding.

Nyt spildevandsanlæg

For at etablere et spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester sende en ansøgning til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab. Ansøgningen skal indeholde:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en tegning over anlæggets placering samt tekniske forhold

Hvis du har andet spildevand end almindeligt husholdningsspildevand (fx fra svømmebassin), så skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet af spildevandsanlægget. Arbejdet må ikke påbegyndes, før du har modtaget en tilladelse fra Hillerød Kommune.

Når arbejdet er udført skal din kloakmester indsende en færdigmelding, samt en tegning med mål over anlæggets placering og dimensionering. 

Du kan finde ansøgningsskemaer, samt læse om de forskellige anlæg via nedenstående link.

 Forskellige typer spildevandsanlæg 

Ændring af eksisterende spildevandsanlæg

For at ændre et eksisterende spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester indsende en ansøgning til Hillerød Kommune via miljo@hillerod.dk.

Jf. Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser, kræver det fornyet tilladelse, når et spildevandsanlæg, eller forhold der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt - dette kan f.eks. være at anlægget flyttes eller omlægges.

Hillerød Kommune afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver fornyet tilladelse.

Ansøgning om ændring af eksisterende anlæg skal indeholde:

  • en beskrivelse af den konkrete ændring af spildevandsanlægget
  • information om eventuelle ændringer i mængden af spildevand til anlægget
  • en tegning af spildevandsanlægget med korrekte mål, som viser ændringerne, dette kunne f.eks. være et tværsnit 

 

Færdigmelding af spildevandsanlæg

Når du har etableret et privat spildevandsanlæg eller er blevet tilsluttet til kloak i det åbne land, skal det færdigmeldes til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab.

Husk der skal altid ansøges om tilladelse til at etablere et privat spildevandsanlæg. 

Færdigmelding af privat spildevandsanlæg

Færdigmelding af samletank

Færdigmelding af tilkobling til kloak

Afdragsordning og udsættelse af frister

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning, kan du søge om en afdragsordning samt dispensation for påbudsfristen via nedenstående ansøgningsskema, skemaet skal sendes til miljo@hillerod.dk

Ansøgningsskema 

Vejledning til ansøgningsskema

Kriterierne for afdragsordningen samt forlængelse af påbudsfristen er afhængig af husholdningens indtægt, du kan læse mere om kriterierne i nedenstående bekendtgørelse.

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt 

Yderligere har miljøministeriet udarbejdet et notat med aktuelle spørgsmål og svar på disse som omhandler hvem bekendtgørelsen gælder for. Se nedenstående notat.

FAQ notat om bekendtgørelse   

Tømningsordning

Hillerød Kommune har jævnfør miljøbeskyttelsesloven indført en obligatorisk tømningsordning for bundfældnings- og samletanke til husspildevand. Ordningen er obligatorisk for alle ejendomme, som ligger uden for kloakerede områder, dvs. for ejendomme, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak.

Alle grundejere, som har en ejendom, der er omfattet af tømningsordningen, har pligt til at tilmelde sig denne. Ejendomme, som allerede er registreret med en tank af Hillerød Kommune, er automatisk er tilmeldt.

Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af nye tanke.  

Hillerød Forsyning varetager tømningsordningen på vegne af Hillerød Kommune. Du kan læse mere om tømningsordningen på Hillerød Forsynings hjemmeside her.

Har du problemer med tømningsordningen, skal du kontakte Hillerød Forsyning, f.eks. via info@hfors.dk.

Regulativ for tømningsordningen

Takster for spildevand

Alle ejendomme, der er tilsluttet kloakken eller offentlige spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag. Dette er et enhedsbidrag og dækker såvel anlægs- som driftsudgifter.

Ejendomme i det åbne land der har private spildevandsanlæg betaler spildevandsafgift. Spildevandsafgiften er en lovpligtig afgift til staten og afhænger af forbrugets størrelse. 

Det er Hillerød Forsyning som varetager opkrævningen af takster og afgifter på spildevandsområdet. Du kan finde taksterne på Hillerød Forsynings hjemmeside her

Betalingsvedtægt

I forbindelse med etableringen af Hillerød Spildevand A/S, har Hillerød Byråd vedtaget en betalingsvedtægt, som er gældende for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er knyttet til Hillerød Spildevand A/S.

Betalingsvedtægt

Spildevandsplan for Hillerød Kommune

Her kan du downloade Hillerød Kommunes spildevandsplan.

Spildevandsplan

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her