Spring menu over

For at komme i betragtning til grundlisten i Hillerød Kommune skal du sende en ansøgning digitalt her på siden, når vi igen åbner op for muligheden.

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget.

Bliver du optaget på grundlisten, så er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt som domsmand eller nævning. Retten trækker nemlig lod blandt personer på grundlisten. Du får kun besked fra Retten, hvis du er optaget på nævninge- og domsmandslisten. 

Læs mere om at være nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside

Det er ikke længere muligt at søge om optagelse på grundlisten for perioden 2020-2023.

Ved udgangen af 2022 vil det igen være muligt at ansøge her på siden om at blive lægdommer for perioden 2024-2027.

Vil du være nævning eller domsmand

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er nævning eller domsmand afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

For at blive nævning eller domsmand skal du være ”uberygtet” og have valgret til Folketinget. Det betyder, at du skal være over 18 år, og at du ikke må være straffet for alvorlige lovovertrædelser. Retten undersøger alle, der udpeges som lægdommere, for at sikre sig, at de ikke står i Kriminalregistret.

Alle lægdommere bliver registreret i Det Centrale Rettighedsregister, og retten vil få besked, hvis du i løbet af perioden på de fire år bliver sigtet for en alvorlig forbrydelse.

Hvis du fylder 80 år inden for de kommende fire år, kan du ikke blive lægdommer. Det samme gælder, hvis du på grund af åndelig eller legemlig svagelighed, herunder tunghørhed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog er ude af stand til at følge med i, hvad der bliver sagt i retten.

For at sikre, at Danmarks Domstole er uafhængige, kan ministre, advokater, advokatfuldmægtige, ansatte i ministerier, centraladministration, politiet, fængselsvæsnet, Folkekirken og øvrige anerkendte trossamfund, ikke være lægdommere.

Byrådssekretariatet

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo