Spring menu over

Rådet har dialog om udviklingen i kriminalitet, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfund.

Lokalrådet kan fremkomme med henstillinger til politidirektøren om politiets opgavevaretagelse i lokalsamfundet og kan bidrage ved udarbejdelsen af en eventuel handleplan for lokalpolitiets arbejde i kommunen og samarbejdet mellem det lokale politi og lokale interessenter.

Politidirektøren kan fastsætte nærmere bestemmelser for rådets virksomhed.

Sammensætning af udvalget:

 • Formand Pia Kjær
  Afdelingschef Kultur og Udvikling i Hillerød Kommune
  Mail: pkj@hillerod.dk
  Telefon: 7232 5200
 • Næstformand Brian Grayston 
  Vicepolitiinspektør stationsleder Nordsjællands Politi
  Mail: bst009@politi.dk
  Telefon: 7258 7017

Rådet mødes 4 gange årligt. 

Læs referat fra mødet i det Kriminalpræventive Lokalråd

Læs referat fra mødet i det Kriminalpræventive Lokalråd

Læs referat fra mødet i det Kriminalpræventive Lokalråd

Læs referat fra mødet i det Kriminalpræventive Lokalråd

Hillerød Kommune - logo