Spring menu over

Arkitekturrådet består af tre fagpersoner – en landskabsarkitekt, en bygningsarkitekt og en arkitekt med fokus på byudvikling, helheden og livet mellem husene.

Rådet skal bidrage med uvildig faglig rådgivning fra flere fagkompetencer (eksempelvis i forhold til skala, indpasning, facadedetaljering, udformning af byrum, kantzoner, livet mellem husene m.v.). Herved belyses en given sag fra flere perspektiver, så der opnås et mere nuanceret grundlag forud for en politisk beslutning.

Arkitekturrådet består af:

Peter Juhl, landskabsarkitekt MDL, direktør for Opland Landskabsarkitekter

Helle Juul, arkitekt MAA/MNAL, Ph.D, stifter og indehaver af Juul Frost Arkitekter

Ene Cordt Andersen, arkitekt MAA, medindehaver af Andersen og Sigurdsson Arkitekter

Læs om Hillerød Kommunes arkitekturpolitik her

Byudvikling

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo