Spring menu over
Periode
29. april 2022 - 10. juni 2022
Status
Aktiv
Type
Høring

Hillerød Byråd har den 27. april 2022 godkendt at sende forslag til Masterplan for Stadionkvarteret og miljørapport med miljøvurdering af masterplanen i høring frem til den 10. juni 2022.

Stadionkvarteret er beliggende i bydelen Favrholm og bygger videre på vision og mål for hele bydelen. Området ligger i den sydvestlige del af Favrholm og er ca. 94 ha stort. Det kan fuldt udviklet rumme ca. 2200 boliger samt stadion, sportsakademi, dagligvarehandel, erhverv og evt. skole og daginstitution.

Du kan læse mere om indholdet i Masterplan for Stadionkvarteret i dette debatoplæg

Du kan også se masterplanen som PDF her. Den er delt op i 3 PDF-filer, da den samlet er for stor til at komme på hjemmesiden:

Masterplan Stadionkvarteret - del 1

Masterplan Stadionkvarteret - del 2

Masterplan Stadionkvarteret - del 3

Miljøvurdering af masterplan for Stadionkvarteret

Masterplanen for Stadionkvarteret er omfattet af miljøvurderingslovens regler, da den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. By og Miljø har derfor gennemført en screening af planens forventelige miljømæssige konsekvenser. Screeningen viser, at planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at udarbejde en miljørapport. Miljørapporten er sendt i offentlig høring sammen med masterplanforslaget.

Du kan se miljørapport med miljøvurdering af forslag til masterplan for Stadionkvarteret her

Invitation til borgermøde og besøg i Pionercampen

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde om Favrholm Helhedsplan 2022 og forslag til Masterplan for Stadionkvarteret onsdag den 11. maj 2022 kl. 19-21 på Rådhuset i Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå planforslagene, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Du er også meget velkommen til et udendørsarrangement tirsdag den 17. maj kl. 16-18 i Pionercampen i Favrholm

Her kan du høre oplæg om, hvordan naturen påvirker vores sundhed, både i Favrholm og i din egen have, gå en tur i området med en af arkitekterne bag masterplanen for Stadionkvarteret, høre oplæg om helhedsplanen for hele Favrholm, samt møde FC Nord-sjællands maskot Timba og et par spillere og repræsentanter fra FC Nordsjælland.

På www.favrholm.dk kan du læse mere om Favrholm, og se hvordan du finder vej til Pionercampen

Høringssvar

Hvis du ønsker at komme med idéer og bemærkninger til Masterplan for Stadionkvarteret kan du gå ind på Sammen om Hillerød og give dit bidrag.

Du er også velkommen til at sende en mail til byudvikling@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.
Idéer og bemærkninger skal være modtaget senest den 10. juni 2022.

De skriftlige høringssvar vil blive behandlet efter fristens udløb.
Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget de endelige planer, vil vi besvare alle høringssvar.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 72322134 eller 72322135, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Hillerød Kommune - logo