Spring menu over

Ønsker du at oplyse et politisk udvalg om en problemstilling ved at bidrage med jeres viden og indsigt, har du mulighed for at henvende jer til udvalgsformanden. Hvis du ønsker dialog med udvalget, vil formanden vende det med udvalget og i bekræftende fald vende tilbage med et godt tidspunkt for den dialog. Muligheden for dialog med udvalgene skal være med til at sikre, at udvalgene får flest mulige perspektiver med.

Dialog med politiske udvalg skal dreje sig om generelle forhold i kommunen, og bør være af almen interesse for kommunens borgere. Det betyder, at det ikke må handle om bestemte personer eller privat ejendom.

Hvordan gør du?

  1. Til udvalgsformanden sender du navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på den/de personer, der ønsker dialog og en kort begrundelse for ønsket om at komme i dialog med udvalget. Hvis der er materiale som udvalget skal have i forbindelse med mødet, kan det sendes samtidig.
  2. Det er udvalgsformanden, der bestemmer om du kan komme i dialog med udvalget og hvornår det kan ske.
  3. Du får besked om, hvor mødet holdes, hvad tid du skal møde samt hvor lang tid, der er til dialog om den sag, du gerne vil mødes om.
  4. Formanden for udvalget leder dialogen.
  5. Inden du forlader mødet, får du eventuelt besked om, hvornår du kan vente at høre nærmere. Du har ikke mulighed for at deltage i udvalgets interne drøftelse af emnet.
Hillerød Kommune - logo