Regnskab for gågaderne i 2019

 

Gågaderegnskab 2019

Udgifter til renhold og vintertjeneste, der faktureres til grund­ejere i gågaden:

     
 

Vinter 2019

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Rute 304

     

 

 

 

 

 

jan-19

45.088,88

 

 

 

 

 

 

feb-19

8.478,25

 

 

 

 

 

 

mar-19

0,00

 

 

 

 

 

 

apr-19

0,00

 

 

 

 

 

 

okt-19

0,00

 

 

 

 

 

 

nov-19

5009,88

 

 

 

 

 

 

dec-19

5.395,25

 

 

 

 

 

 

I alt

63.972,26

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Gågaderne udgør 46% af den samlede rutelængde

 

 

 

46% af rute 304 bliver 29.427,24

Note 1)

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Vinter Gågaderne

33.040,04

 

 

 

 

             

 

 

Renholdelse 2019

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fejning

 

551.016,15

  Note 2)

 

 

 

 

Opsamling af affald

114.844,12

  Note 2)

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Renholdelse i alt

665.427,24

 

 

 

 

             

 

 

Gågadeudgift i alt

695.271,36

  Note 3)

 

 

 

             

 

                     

 

1) Vinterrute 304 salter og rydder sne ved Stationen og i gågaderne.

Gågadernes andel af den samlede rutelængde udgør 46%

 

2) Fejning med fejemaskine 5 gange om ugen (mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag). Fejningen skal være udført inden kl. 9:00. Der fejes let affald, større affald og farligt affald.

Fejemaskinens hastighed skal tilpasses mængden af snavs, vejrlig, og maskinens suge/fejeevne, således at optimal oprensning foretages. Dog må arbejdet ikke udføres til væsentlig gene for trafikafviklingen. I vinterperioden (15. oktober til 15. april) udføres fejning, når vejret tillader det. Det vil sige, når der ikke ligger sne. Desuden må der ikke fejes umiddelbart efter, der er saltet.

Hvor feje-/sugemaskine ikke kan komme til, skal der håndfejes. Det gælder ved byinventar som bænke, cykelstativer, affaldskurve samt langs facaderne.

Der opsamles affald 7 gange ugentligt. Der opsamles let, større og farligt affald, dvs. f.eks. cigaretskod og kapsler kan forefindes efter opsamling.

 

3) Beløbet fordeles mellem 65 tilstødende grundejere. Beløbet fordeles forholdsmæssigt ud fra antal facade m2.

Det samlede antal facade m2 udgør 9.110,22 m2.

En ejendom med xx facade kvadratmeter betaler således for 2019:  695.271,36 kr. * xx/9.110,33 plus moms.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her