Trafiksikkerhed

Det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Derfor arbejder Hillerød Kommune på at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne.

I Hillerød Kommune kommer der årligt ca. 25-30 personer til skade i trafikken på kommunes veje. Disse personskader medfører store personlige omkostninger for de involverede parter og omkostninger for samfundet. 

For at sikre, at vi anvender de fremtidige trafiksikkerhedsmidler bedst muligt, har Hillerød Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan, som kommer med forslag til konkrete tiltag, der kan forebygge trafikuheld og de medfølgende skader på personer. Tiltagene er både på konkrete lokaliteter samt generelle tiltag i kommunen. 

For at højne trafiksikkerheden og reducere antallet af personskader følges trafiksikkerhedsplanen, og mindre anlægsprojekter og indsatser igangsættes inden for de givne økonomiske rammer.

Frem mod 2020 arbejder Hillerød Kommune på at reducere antallet af personskader i trafikken med 50 % frem mod 2020. Hillerød Kommune følger dermed den nationale målsætning at: ”Antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 50% i 2020 i forhold til niveauet i 2010”. 

 

 

Få mere af vide om: 

Trafiksikkerhed i Hillerød By

Skal der bygges nye veje, skal de nuværende veje udnyttes bedre, eller skal der arbejdes på at styrke den lette og den kollektive trafik, for at begrænse biltrafikken? Det kan du blive meget klogere på i trafikplanen.

Trafikplan for Hillerød bymidte giver et overblik over de vigtigste trafikale udfordringer i dag og i den nærmeste fremtid. En fremtid der betyder store ændringer for trafikken i Hillerød med genbrugsstationen der flytter ud til det nye Solrødgård, et hospital der flytter fra Østbyen og en ny bydel og ny station, der skyder op i den sydlige del af byen.

Trafikplanen blev vedtaget den 25. februar 2015 af Hillerød Byråd, og danner dermed grundlag for byrådets valg og prioriteringer af fremtidige trafikprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i Hillerød by.

Du kan læse trafikplanen og baggrundsrapporten her: 

 Trafikplan for Hillerød By 2015-2025 - Hovedrapport

Trafikplan - Baggrundsrapport

Trafiksikkerhed uden for Hillerød By

Trafiksikkerhedsplanen blev vedtaget den 07. december 2016 af Miljø- og Teknikudvalget, og danner grundlag for byrådets valg og prioriteringer af fremtidige trafiksikkerhedsprojekter uden for Hillerød by.

Antallet af trafikulykker er i de senere år faldet på Hillerød Kommunes veje, men der sker desværre stadig mange ulykker. Der sker flest ulykker i Hillerød by, men de mest alvorlige ulykker sker i kommunens øvrige bysamfund. Det er derfor vigtigt, at trafiksikkerheden også prioriteres højt i de øvrige bysamfund.

I trafiksikkerhedsplanen er der fokus på trafikale tiltag, der kan øge trafiksikkerheden i kommunens øvrige bysamfund og gøre kommunens veje og stier mere sikre og trygge at færdes på for at fastholde byerne som et sikkert og attraktivt sted at bo og færdes i.

Du kan læse trafiksikkerhedsplanen og baggrundsrapporten her: 

Trafiksikkerhedsplan for øvrige bysamfund - 2016-2026

Baggrundsrapport for Trafiksikkerhedsplan

 

Søger du om tilladelse til opsætning af NABOHJÆLP skilt

For at Hillerød Kommune kan give tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte skal vi bruge følgende informationer fra dig:

  1. Et oversigtskort og billeder der viser skiltenes placering.
  2. Placeres skiltene på kommunens vejudstyr og matrikel?
  3. Placeres skiltene på egen matrikel og stander?
  4. Placeres skiltene på kommunens matrikel på egen stander?
  5. Ansvarlig person for skiltene i forbindelse med uheld?

 Ansøgningen sendes til trafikvejogpark@hillerod.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her