Tilladelser på vejarealer og gravetilladelser

Her kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om tilladelse til at benytte vejarealer.

Ønsker du at låne Hillerød Kommunes veje og pladserm eller søger du om gravetilladelse, skal du søge nedenfor.  

Tilladelser til at benytte vejarealer bliver givet i overensstemmelse med Vejlovens § 101 og 102.

Læs mere om vejloven.

 

 

Vil du holde et arrangement på Torvet, Posen eller anden offentlig areal?

Hvis du ønsker at afholde arrangement som fx streetfodbold, festival, uddele flyers eller andet skal du klikke på "ansøg om tilladelse til udendørs arrangement" nedenfor.

Du kan også se folderen "Guide til dig, der laver arrangementer i byen"

 

Regler for Torvet og gågaden

Hillerød Byråd har den 6. januar 2016 vedtaget regulativ for gågaderne og Torvet.

Det nye regulativ trådte i kraft fra den 1. februar 2016, og er senest opdateret den 5. december 2019 i forbindelse med gennemgang af færdslen.

Ændringerne i forhold til det tidligere regulativ er blandt andet entydige retningslinjer for lån og leje af offentlige vejarealer i gågaden til eks. udeservering og arrangementer. Der er lagt vægt på at forbedre formidlingen af de rammer, der er for anvendelse af det offentlige vejareal af blandt andet nye kort mm.

Indholdet i regulativet indledes med formål og overordnede rammer for færdslen i gågaden, dernæst følger beskrivelse af vejarealernes indretning og anvendelse, herunder udstilling, udeservering og torvehandlen. Afslutningsvis beskrives særarrangementer på vejarealer, udsmykning i gågaderne samt renholdelse og glatførebekæmpelse.

Her kan du kan læse hele regulativet.   

Regulativet findes også i en printbar version

Ønsker du en stadeplads på Torvet? 

Tilladelse til en stadeplads på Torvet skal søges hos Trafik, Vej og Park.

Ansøg om stadeplads her

 

Takstblad for stadepladser og udeservering

Nedenstående takster gælder kun for vejarealer og kommunale parker. Gældende regler for stadepladser og udeservering kan ses i Regulativ for gågaderne og Torvet 2016.

Mobile stadepladser på Torvet (Fisk, ost, blomster, tekstil, keramik m.m.)
• Faste pladser pr. år inkl. el 8-10 m2   0 kr.
• Faste pladser pr. år inkl. el, 5-7 m2   0 kr.
• Gæstepladser pr. dag inkl. el    0 kr.

Mindre mobilt gadesalg på øvrige offentlige veje og parkarealer i Bymidten (Mandler, honning, kaffe m.m.)
• Leje af gågade eller fortov pr. år   0 kr.
• Leje af gågade eller fortov pr. dag   0 kr.

Udeservering på Slotsgade, Torvet, Helsingørsgade (gågade-strækning)
• Pris pr. m2 pr. sommerhalvår (1. april – 30. sep.)  0 kr.
• Pris pr. m2 pr. vinterhalvår (1. okt. – 31. marts.)  0 kr.

Udeservering på øvrige offentlige veje i bymidten (indenfor Slangerupgade, Nordstensvej, Hostrupvej og Østergade)
• Pris pr. m2 pr. sommerhalvår (1. april – 30. sep.)  0 kr.
• Pris pr. m2 pr. vinterhalvår (1. okt. – 31. marts.)  0 kr.

Julevarer og juletræer på Torvet
• Kontakt C4 for nærmere aftale

Kommercielle særarrangementer på Torvet og Posen
• Pris pr. dag inkl. el    1.000 kr.
• Pris pr. halvdag inkl. el    250 kr.

Udstillinger ud for butiksfacade
• Pris pr. m2 pr. år     0 kr.

Stationære og mobile stadepladser i hele Hillerød Kommune (pølsevogne, isboder, madvogne m.m.)
• Hillerød kommune kontaktes for særskilt aftale og lejekontrakt.

 

Ønsker du udeservering ud for din cafe eller restaurant?

Hvis du ønsker at have udeservering ud for din restaurant, cafe eller lignende skal du søge tilladelse hos Trafik, Vej og Park.

Du udfylder nedenfor.

 

Udeserveringen er gældende for 1 år.

 

Regler for udeservering

Udeserveringen kan åbnes samtidig med restaurantens almindelige åbningstid, dog tidligst kl. 8:00. Du skal være opmærksom på, at en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten ikke gælder for udeserveringen. Udeserveringen skal være lukket senest kl. 24:00. 

Møbler

Kommunen skal godkende alt udeserveringsinventar inden opstilling.

Inventaret skal bestå af lette og flytbare møbler. Borde og stole skal være af metal eller træ, og de skal efter kommunens skøn harmonere med opgivelserne og husfacaden. Møblernes farver kan f.eks. være naturlige træ- og metalfarver samt gråtoner, sort og afdæmpede farver. 

Klapskilte (sandwich-skilte)

Det er tilladt at opstille ét menuskilt inden for udeserveringsarealet. Skiltet må max. være 80 x 100 cm.

På skiltet skal der stå restaurantens navn, og der kan også reklameres for restaurantens menuer eller tilbud. Det er kun dette skilt, der må reklameres for varemærker, leverandører eller arrangementer. På alt andet inventar må der ikke reklameres.

 

 

Ønske du at opstille en madvogn på offentlig areal?

Ønsker du at opstille en pølsevogn, sandwichvogn eller lignende skal du søge hos Trafik, Vej og Park.

I din ansøgning bedes du skrive og vedhæfte følgende:

  • Hvor du ønsker at opstille din vogn og vedhæfte et kort.
  • Tidsperiode.
  • Vedlægge et billede af din vogn.

Du skal ligeledes overholde de gældende regler fra Fødevaredirektoratet. 

Ansøgningen sendes til: trafikvejogpark@hillerod.dk 

 

Ansøg om gravetilladelser 

Skal du søge om gravetilladelse, skal du klikke på "ansøg om grave- eller ledningsarbejde" nedenfor.

Læs mere om proces for gravetilladelser.

Her finder du kort materiale til koordinering af gravninger.

Følg dette link for at oprette en samgravning annonce.

 

Træer

Gravning i eller tæt på kommunale tæers drypzone i rabatter mv. tillades generelt ikke og kommunen kræver anvendt skydning for at der kan opnås gravetilladelse. Er dette umuligt, kan efter konkret tilladelse anvendes manuel gravning. Maskingravning er altid udelukket.

Hvis træet har en reduceret drypzone fx ved beskårne træer eller søljeformet træer gælder samme krav i en afstand på 3 meter målt fra træets stamme. Ved al arbejde i drypzone eller tæt på træer gælder, at Hillerød Kommunes fagansvarlige for den grønne drift kontaktes før noget arbejde må igangsættes.

Entreprenøren skal efter manuel gravning i drypzone og nær træer dokumentere, at træets rødder ikke er beskadiget ved gravning.

 

Regler om valgplakater

Her kan du læse om reglerne om valgplakater.

 

Ansøg om plakatopsætning, stillads, container, lift, motionsløb mv.

Skal du søge om en af disse bedes du klikke på "Ansøg om anbringelse af container mv. på vej" på selvbetjening nedenfor.

Søger du om motionsløb, skal du have en ansøgning, skilteplan og evt. ruteplan parat, da disse skal vedhæftes. Skilteplanen skal danne overblik over hvorledes skilte opsættes på ruten.

Søger du om opsætning af container, kran eller stilladsopstilling, skal du ligeledes have en skilteplan klar til vedhæftning.

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her