Regulering af trafikken via signalanlæg

Trafikafviklingen reguleres blandt andet gennem projektering, drift og vedligeholdelse af kommunens signalregulerede kryds. Der findes i dag 31 signalanlæg på kommunens veje

Signalgivningen styres af et styreapparat, der har indprogrammeret forskellige signalprogrammer.Et signalanlæg kan enten være styret af tid eller trafikmængder.

I et tidsstyrede signalanlæg er grøn- og rødtiden konstante for hvert omløb. I trafikstyrede signalanlæg tilpasses grøn- og omløbstiderne efter den aktuelle trafikmængde, hvorved der opnås en optimal trafikafvikling i krydset. Styreapparatet får information om trafikmængden af detektorspoler i kørebanen, og meldinger om eventuelle fodgængere via fodgængeretrykkene på signalstanderne.

De forskellige signalprogrammers grøntider, omløbstider og opbygninger er tilpasset trafiksituationen på forskellige tider af døgnet. Vi bruger normalt 3 forskellige signalprogrammer kaldet: myldretids-, dag- og natprogrammet. Programmerne er tilpasset trafikmængden i de tre forskellige perioder.

Vedligeholdelse og fejlmeldinger

I Hillerød Kommunen står Swarco for drift og vedligeholdelse af de signalregulerede kryds.

Oplever du fejl i signalanlæggene eller manglende lys i lanternerne kan du fejlmelde det her:

Fejlmeld signalanlæg her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her