Regulering af trafikken via signalanlæg

Trafikafviklingen reguleres blandt andet gennem projektering, drift og vedligeholdelse af kommunens signalregulerede kryds. Der findes i dag 31 signalanlæg på kommunens veje

Signalgivningen styres af et styreapparat, der har indprogrammeret forskellige signalprogrammer.Et signalanlæg kan enten være styret af tid eller trafikmængder.

I et tidsstyrede signalanlæg er grøn- og rødtiden konstante for hvert omløb. I trafikstyrede signalanlæg tilpasses grøn- og omløbstiderne efter den aktuelle trafikmængde, hvorved der opnås en optimal trafikafvikling i krydset. Styreapparatet får information om trafikmængden af detektorspoler i kørebanen, og meldinger om eventuelle fodgængere via fodgængeretrykkene på signalstanderne.

De forskellige signalprogrammers grøntider, omløbstider og opbygninger er tilpasset trafiksituationen på forskellige tider af døgnet. Vi bruger normalt 3 forskellige signalprogrammer kaldet: myldretids-, dag- og natprogrammet. Programmerne er tilpasset trafikmængden i de tre forskellige perioder.

Vedligeholdelse og fejlmeldinger

I Hillerød Kommunen står Swarco for drift og vedligeholdelse af de signalregulerede kryds.

Oplever du fejl i signalanlæggene eller manglende lys i lanternerne kan du fejlmelde det her:

Fejlmeld signalanlæg her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS