Takster for Hillerød Kommunes parkeringsfond 2020

P-plads på terræn:

Bidraget til Parkeringsfonden fastsættes som et beløb for hver parkeringsplads grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. Bidraget udgør et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. m2 i Hillerød By plus udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.

P-plads i parkeringsanlæg:

For ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, tillægges den gennemsnitlige grundværdi et beløb svarende til udgifterne ved etablering af en parkeringsplads i et parkeringsanlæg.

Da de anlagte parkeringspladser ifølge 'Parkeringsfonden' bliver offentligt tilgængelige nedsættes bidraget til halvdelen af den samlede værdi (grundværdi plus anlægspris).

Taksten pr. parkeringsplads udgør 1. januar 2021

P-plads på terræn kr. 70.244.

P-plads med bebyggelsesprocent 110 eller højere kr. 110.655.

Hillerød Byråd revidere hvert år pr. 1. januar bidragets størrelse. Regulering sker efter Danmarks Statitisks Omkostningsindeks for anlæg for henholdsvis veje og betonkonstruktioner.

Hillerød Kommunes konto nr. 4319 11970524.

Regning kan rekvireres hos Trafik, vej og park. Mail: trafikvejogpark@hillerod.dk.

Husk at oplyse cvr. nr., evt. Ean nr. og evt. deres reference nr.

Siden blev senest opdateret d. 11-10-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her