Cyklister og cykeltrafik

Hillerød Kommune ønsker at have fokus på at skabe gode rammer for dem der allerede cykler, samt at få endnu flere op på cyklen.

Hillerød er en stor ind- og ud-pendlerkommune. Derfor arbejder kommunen hele tiden på at forbedre infrastrukturen, så det nemme og trygge valg er at tage cyklen. En styrkelse af cyklismen er en let og grøn styrkelse af den daglige motion blandt alle aldersgrupper. 

Læs mere i Hillerød Kommunes cykelpolitik.


Samtidig arbejder kommunen med indsatser, som kan få borgerne til at cykle mere, og cykling er et tværgående fokusområde. For eksempel arbejder daginstitutioner og SFO'erne med cykellege, skolerne deltager i cykelkampagner for at flere skal tage cyklen til og fra skole, og kommunens ansatte deltager i cykelkampagner som skal få de ansatte til at tage cyklen til og fra arbejde. 

Samarbejde med foreninger og borgere om cyklismen

Hillerød Kommune samarbejder med foreninger, borgere og erhvervsliv om at skabe gode rammer for kommunes cyklister. Store Cykeldag er et resultat af et rigtig godt samarbejde mellem kommunen og cykelentusiastiske foreninger og borgere, som er med til at skabe fokus på cykling og netværk mellem aktørerne.

Cykelundersøgelse

I 2011 gennemførte Hillerød Kommune en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse om cykling. Undersøgelsen er med til at danne grundlag for den fremtidige planlægning af cykelinfrastrukturen i Hillerød. Her kan du læse rapporten.

 

Cykelstikort

Cykelstikortet er udgivet i 2001 af Hillerød Kommune og Dansk Cyklist Forbund, Hillerød Afdeling. Kortet er sidst revideret i 2003.

Du kan også hente de forskellige cykelstikort:

Cykelstikort for Hillerød by 

Cykelstikort for landsbyer i Hillerød Kommune 

Cykelstikort for Hillerød Kommune

Signaturforklaring

Formålet med kortene er at give en oversigt over cykelstierne i kommunen til brug for kommunens borgere ved deres daglige færden i byen. Derfor indeholder kortene kun få seværdigheder og ingen turforslag. Af hensyn til overskueligheden er nogle af de mindre stier udeladt.

Gågaden

Cykling er tilladt i tidsrummet kl. 19.00-9.00.

Regionale cykelruter

Der er tre regionale cykelruter fra Hillerød. De starter alle tre ved Frederiksborg Slot:
Rute 31 - Hillerød-Farum 
Rute 32 - Pøleåstien, Hillerød-Helsinge 
Rute 33 - Gillelejestien, Hillerød-Gilleleje.

Der findes separate foldere over de regionale cykelruter.

Lokale cykelruter

Der er seks lokale cykelruter:
•100 - Søstien
•101 - Banestien
•102 - Herredsstien
•103 - Ullerødruten
•104 - Sophienborgruten
•109 - Kongens Vængeruten.

Rute 101, 102, 103, 104 og 109 starter ved Hillerød Station.

Rute 101, 102 og 109 er skiltede.

Der findes separate foldere over stirute 100, 103, 104 og 109.

Rute 100, 103 og 104 er ikke vist på kortet.

Skoler

I stedregisteret er kun medtaget folkeskoler.

Bemærkninger eller forslag til ændringer modtages gerne.  

Nyttige links:

Dansk Cyklistforbund  

Cykelviden

Stiruter

Der er planlagt 14 stiruter i Hillerød Kommune. 12 ruter forgrener sig i alle retninger fra Hillerød Station og 2 går i en ring rundt om byen. Den inderste ring (Søstien) går rundt om Slotssøen. Den yderste forbinder den vestlige, den østlige og den sydlige del af Hillerød.

Ruterne hedder 100-113. De forløber fortrinsvis ad stier i eget tracé og ad stier langs veje, men også som ruter ad almindelige veje uden særlige anlæg for cyklister. Enkelte af stiruterne er skiltede.

For 4 af stiruterne er der udarbejdet en pjece med beskrivelse samt kort over ruten. Du finder pjecer her: 

Stirute 100 - Søstien

Stirute 103 - Ullerød

Stirute 104 - Sophienborg

Stirute 109 - Kongens Vænge

 


 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS