Bredbånd

God bredbåndsdækning gavner alle i kommunen - både borgere og virksomheder.

Adgang til god bredbåndsdækning varierer meget i Hillerød Kommune. Mange steder er bredbåndsdækningen god, men andre steder er den utilstrækkelig, hvilket gør det vanskeligt at begå sig i et digitalt Danmark.

 Hvad gør Hillerød Kommune?

Vi holder os ajour med status på bredbånd i kommunen, så vi bedst muligt kan påvirke udviklingen i kommunen.

I samarbejde med vores nabokommuner arbejdes der på udvikling af den digitale infrastruktur samt sikring af en god og fremmende dialog med telebranchen om bedre bredbånd.

Vi arbejder også på at give dig information om status på bredbånd, og formidler information om muligheder for forbedringer.

Som en del af projektet  vil Hillerød kommune gerne støtte op om de lokale initiativer til at forbedre bredbånd.

Hillerød Kommune vil gerne være jeres samarbejdspartner og hjælpe jer til at realisere et bredbåndspuljeprojekt.

Hvis I har interesse i dette, kan projektleder Morten Skibstrup Nikolajsen kontaktes på tlf. nr. 7232 2241 mail: trafikvejogpark@hillerod.dk. 

 

Hvad siger lovgivningen?

Som lovgivningen er i dag, må kommuner ikke tilbyde bredbånd. Men der er andre muligheder for at hjælpe til at fremme udbredelsen af bredbånd indenfor kommunens grænser. Ifølge lovgivningen (kommunalfuldmagten) må Hillerød Kommune:

 • Etablere tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter. Det beskytter kommunens investering i vejbelægning (vejkapitalen).
   
 • Etablere tomrør, hvis det giver mening i forhold til egne, interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
   
 • Gerne etablere en vis overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede. Den overkapacitet, der i mellemtiden ikke anvendes (betegnet som passiv infrastruktur) må lejes ud til private aktører (lokale borgerforeninger eller private operatører).

Leje af passiv infrastruktur
Det er endnu ikke afgjort, hvordan udlejning af evt. passiv infrastruktur skal foregå, og hvad prisen skal være. Det bliver i henhold til kommunalfuldmagten og de gældende regler og krav på området.

 

Gasledninger giver udfordringer

Bredbåndsprojektet lægger tomrør ved alle relevante lange gravestrækninger.

Imidlertid er der forskellige tekniske udfordringer, hvor der ligger gasledninger. Loven kræver nemlig af sikkerhedsmæssige årsager en respektafstand på én meter ved parallelføring af gasledninger og tomrør. Skulle der opstå et hul på et gasledning vil den kunne finde vej ind i tomrøret, og dermed ind i private hjem.

Hillerød Kommune er bredt dækket af gasledninger, og det giver naturligvis lidt udfordringer i forhold til tomrør. Derfor er det ikke muligt på forhånd at konstatere 100%, om der kan lægges tomrør i en strækning, hvor der ligger gasledninger, før man reelt har gravet op og åbnet jorden.

Der er alternative muligheder til at lægge fiberkabler direkte i jorden, hvis der ligger gasledninger i begge sider af en vej, men det er udenfor kommunalmagtens beføjelser, og derfor ikke en mulighed for kommunen i forhold til at stille passiv infrastruktur til rådighed.

Gravetilladelse og samgravning med Hillerød Kommune

Bredbåndsprojektet samgraver i videst mulige udstrækning med andre interne og eksterne graveprojekter i kommunen.

Samgravning betyder, at en graveaktør er forpligtet til at tage andre ledningsejeres ledninger/rør med i sit graveprojekt. Det betyder væsentligt færre omkostninger i forbindelse med etablering af bredbåndsinfrastruktur for kommunen, borgere og teleoperatører. En anden væsentlig faktor er besparelsen på Vejkapitalen. Jo mindre en vejbelægning brydes op, jo større besparelse har kommunen på erstatning og udskiftning af fliser og asfalt med mere. 

Hvad kan jeg selv gøre for få fiber i mit område?

Har du ikke fiber i dit område, så kan du først og fremmest tjekke, hvilke andre muligheder du har for at koble dig på en netforbindelse. Du kan se, hvad dine muligheder er på www.tjekditnet.dk Det kan være en stor fordel, at de enkelte borgere - fx i form af grundejerforeninger - slutter sig sammen i én fælles forening. Jo flere I er, desto mere seriøse fremstår I som forhandlere:

 • Når man ønsker at tiltrække en internetudbyder, eller
 • Hvis foreningen etablerer sit eget lokale bredbåndsnet.

Foreninger har mulighed for at indgå flerårige kontrakter med en internetudbyder på vegne af alle medlemmerne.

En lokalforening kan være en eller flere sammenslutninger af Grundejerforeninger, men det kan også være en forening dannet på tværs af Grundejerforeninger og/eller blot en gruppering af borgere indenfor et område. Hvis I stifter en lokalforening kan I med fordel lade jer inspirere af Antenneforeningernes konstruktion.

Du kan læse mere om oprettelse af en fælles forening på Energistyrelsens hjemmeside på ens.dk 

Mere viden om bredbånd

Her finder du forskellige links, hvor du kan finde mere viden om bredbånd.

Ens.dk
På Energistyrelsens hjemmeside, kan du finde information om bredbånd, priser og foreningsdannelse med mere.
Her finder du også Guide til bedre bredbånd

Tjekditnet.dk
Tjekditnet er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Formålet med Tjekditnet er at give forbrugere, virksomheder og kommuner mulighed for at se bredbåndsdækning helt lokalt og søge på udbydere for den enkelte adresse.

TV-leverandører og Internetleverandører
Nedenfor er et udvalg af de TV-leverandører og Internetleverandører, der kan kontaktes. Listen er ikke udtømmende, så det er vigtigt, at man orienterer sig selv ud over disse.

TV-leverandører
TV2 Play http://play.tv2.dk/
ViaSat https://www.viasat.dk/
Boxer https://www.boxertv.dk/
Homebox https://yousee.dk/tv.aspx
Canal Digital https://www.canaldigital.dk/

Internetleverandører
Telia https://www.telia.dk/privat/abonnementer/bredbaand/
DanskNet https://www.dansknet.dk/bredband
Gigabit https://gigabit.dk/
YouSee https://yousee.dk/bredbaand/overblik.aspx
Telenor https://www.telenor.dk/shop/bredbaand/
Bolig:net https://www.bolignet.dk/privat/fibernet/
Hiper https://www.hiper.dk/bredbaand
Waoo https://www.waoo.dk/fiberbredbaand
Kviknet https://www.kviknet.dk/
Skywire https://www.skywire.dk
Danskkabeltv.dk https://www.danskkabeltv.dk/
Netværkssmeden https://netsmed.dk/

Samgravning med kommunen
Hvis du ønsker at samgrave med kommunen, så skal du søge om gravtilladelse.

Kontakt til bredbåndsprojektet
Er du nysgerrig efter at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte:

Morten Skibstrup Nikolajsen
Projektleder

Telefon: 7232 2241
Mail: trafikvejogpark@hillerod.dk 

Etablering af hurtigt bredbånd i Hillerød Kommune

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis der ligger kommunale tomrør i dit område, og du gerne vil have etableret hurtigt bredbånd. 

Flere områder af Hillerød Kommune har meget dårlig dækning med mobil- og bredbånd. Derfor har Hillerød Kommunes byråd besluttet at kommunen aktivt skal forsøge at få udbredt bredbånds- og mobilforbindelser af høj kvalitet i kommunen.

Dette kan ske ved, at kommunen sikrer den størst mulige grad af samgravning med andre aktører - herunder internetleverandører. Flere leverandører har reageret positivt på disse samgravningsmuligheder og har etableret eget fibernet. Når kommunen graver i et givent område, er der derfor gode muligheder for borgerne for at få adgang til moderne infrastruktur ved at indgå i dialog med internetleverandørerne om udbredelse af deres fibernet til beboernes områder.

Her er en række forslag til, hvordan etableringen af hurtigt bredbånd kan foregå i jeres område. Det er vigtigt, at I søger konkret rådgivning om projektet hos den graveentreprenør og/eller internetudbyder, som I vælger at henvende jer til. De kan lave en helt specifik projektplan for etablering af fibernet i jeres område.

Kontakt

Projektleder Morten Skibstrup Nikolajsen

trafikvejogpark@hillerod.dk

7232 2241

Samgravning er, når fx flere ledningsejere nedgraver flere forskellige kabler i samme gravearbejde. 

Med samgravning undgås flere på hinanden følgende opgravninger og det giver fordele, som fx:

 • Beboere og fodgængere generes mindst muligt
 • Trafikken generes mindst muligt
 • Vejbelægningen holder længere (hver opgravning slider på belægningen)

Hillerød Kommune har udviklet en abonnementsordning, der fungerer som en udvidet service om mulighed for samgravning. Ordningen er et tillæg til de informationer, der i øvrigt skal håndteres i forhold til de involverede ledningsejere for det pågældende graveområde. 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her